CZ EN FR

News

Dopisy Jaroslava Dočekala Vladimíru Boudníkovi 1947-1961.

22.05.2018

Vydáváme další dva svazky korespondence "Vladimír Boudník a přátelé" jako sv. 4/1-2 této řady. Jaroslav Dočekal (1926-1975), byl spolužákem V. Boudníka na Státní grafické škole v Praze a poté studoval v letech 1949-1955 na VŠ UMPRUM v ateliéru prof. Antnonína Strnadela. Patří mezi nejtajemnější postavy pražské kulturní scény přelomu 40. a 50. let 20. století, z jehož výtvarného díla se dochovalo jen několik málo artefaktů, většinou přiložených k dopisům blízkým přátelům V. Boudníkovi a Jaroslavu Rotbauerovi. Stovky těchto dopisů, plných hořkého vtipu a mystifikací, jsou tak výtvarnými díly samy o sobě. - Vydané dva svazky čítají celkem 540 stran a obsahují 91 zčásti barevných ilustrací, cena je 900 Kč.


Petr Rezek: Architektonika a protoarchitektura

22.05.2018

Po rozebrání prvního vydání tohoto VII. svazku spisů Petra Rezka z roku 2009, zkoumajícího tělesné východisko architektonické zkušeností a architektonického myšlení, přistoupila nyní Ztichlá klika díky intenzivnímu tlaku FUA TU v Liberci k vydání druhému. Cena ve Ztichlé klice: 200 Kč.