CZ EN FR

News

Petr Rezek: Architektonika a protoarchitektura

17.01.2018

Po rozebrání prvního vydání tohoto VII. svazku spisů Petra Rezka z roku 2009, zkoumajícího tělesné východisko architektonické zkušeností a architektonického myšlení, přistoupila nyní Ztichlá klika díky intenzivnímu tlaku FUA TU v Liberci k vydání druhému. Cena ve Ztichlé klice: 200 Kč.