CZ EN

Item details

Albertus Magnus - D. ALBERTI MAGNI EPISCOPI Ratisponensis, in . XII. prophetas minores luculentissimae quaedam Enarrationes. In quibus Albertus ipse, sacra dutaxat sacris exponens, multa paucissimis elucidat atcque declarat.

Albertus Magnus - D. ALBERTI MAGNI EPISCOPI Ratisponensis, in . XII. prophetas minores luculentissimae quaedam Enarrationes. In quibus Albertus ipse, sacra dutaxat sacris exponens, multa paucissimis elucidat atcque declarat. Albertus Magnus - D. ALBERTI MAGNI EPISCOPI Ratisponensis, in . XII. prophetas minores luculentissimae quaedam Enarrationes. In quibus Albertus ipse, sacra dutaxat sacris exponens, multa paucissimis elucidat atcque declarat. Albertus Magnus - D. ALBERTI MAGNI EPISCOPI Ratisponensis, in . XII. prophetas minores luculentissimae quaedam Enarrationes. In quibus Albertus ipse, sacra dutaxat sacris exponens, multa paucissimis elucidat atcque declarat.
Albertus Magnus - D. ALBERTI MAGNI EPISCOPI Ratisponensis, in . XII. prophetas minores luculentissimae quaedam Enarrationes. In quibus Albertus ipse, sacra dutaxat sacris exponens, multa paucissimis elucidat atcque declarat. Albertus Magnus - D. ALBERTI MAGNI EPISCOPI Ratisponensis, in . XII. prophetas minores luculentissimae quaedam Enarrationes. In quibus Albertus ipse, sacra dutaxat sacris exponens, multa paucissimis elucidat atcque declarat. Albertus Magnus - D. ALBERTI MAGNI EPISCOPI Ratisponensis, in . XII. prophetas minores luculentissimae quaedam Enarrationes. In quibus Albertus ipse, sacra dutaxat sacris exponens, multa paucissimis elucidat atcque declarat.


Vložit do košíku

Albertus Magnus

D. ALBERTI MAGNI EPISCOPI Ratisponensis, in . XII. prophetas minores luculentissimae quaedam Enarrationes. In quibus Albertus ipse, sacra dutaxat sacris exponens, multa paucissimis elucidat atcque declarat.

ID: 22622
Place of publication: Coloniae (Köln am Rhein)
Publisher / Printer: [Peter Quentel]
Year: 1536
Edition: 1.
Format:
Number of volumes: 2 díla v jednom svazku
Pagination: [VI] + CXLII listů
Binding: dobová pergamenová
Illustrations: Titulní list v dřevořezové borduře od Antona Woensama, v horní části bordury portrét Alberta Velikého s biskupskou mitrou na hlavě a berlou v ruce, kterému vzdávají hold světská knížata, na líci dedikačního listu konturová iniciála v jednoduchém rámečku ve výši 13 řádků se zakomponovaným portrétem Alberta. V textu řada Woensamových dřevořezových konturových iniciál ve výši 6-10 řádků na ilustrativním pozadí.
Comment: VD 16 A,1340; Adams I, 546
Živá, versálkami tištěná záhlaví, tištěné poznámky po stranách, impresum v kolofonu. Na rubu titulního listu tištěná poznámka o Albertu Velikém z pera Johanna Trithemia.
Albertus Magnus čili Albert Veliký (po roce 1200 - 15.11.1280 Kolín nad Rýnem), jeden z nejvýznamnějších středověkých učenců, nejdůležitější představitel německé scholastiky. Krom teologie se zabýval filosofií a studiem přírodních věd. Pro svoji všestrannost byl nazýván "doctor universalis", mimo jiné byl učitelem Tomáše Akvinského. Věřil v transmutaci, ale na rozdíl od alchymistů se domníval, že ji není možno pro velkou složitost provést. Ve svém díle "De minerabilus" popsal výrobu rtuti z rumělky a oddělení stříbra od olova oxidačním tavením jejich slitin, výrobu arsenu z rud aj.
Anton Woensam (krátce před rokem 1500 ve Wormsu - 1541 Kolín nad Rýnem), významný renesanční dřevorytec a autor řady předloh pro knižní dřevořez. Od roku 1523 působil v Kolíně nad Rýnem, kde pracoval především pro nakladatele Petra Quentella a Eucharia Cervicornuse.
Johannes Trithemius (1.2.1462 Trittenheim - 13.12.1516 Würzburg), významný německý učenec a humanista, byl opatem kláštera ve Sponheimu, kde vytvořil jednu z největších a nejpozoruhodnějších knihoven své doby. Po konfliktu se svými mnichy, kteří část knihovny spálili, Sponheim v roce 1505 opustil.
+ přívazek:
Clichtove, Josse: ELUCIDATORIUM ECCLESIASTICUM, AD OFFICIUM ECCLESIAE PERTINENTIA PLANIUS EXPONENS, ET QUATOR LIBROS COMPLECTENS. PRIMUS, Hymnos de tempore & sanctis, per totum anni spacium, adiecta explanatione declarat. SECUNDUS, Nonnulla cantica ecclesiastica, antiphonas, & responsorial, una cum benedictionibus candelarum, caerei paschalis & fontiu, familiariter explanat. TERTIUS, Ea quae ad Missae pertinent officium, praesertim praefationes & sacrum canonem Breuiter explicat. QUARTUS, Profas quae in sancti altaris sacrificio ante evangelium dicuntur, tam de tempore, cum sanctis facili annotatione dilucidat. Basel, Johann Froben, 1517, [VI]-229-[1] listů. Titulní list v dřevořezové borduře od Urse Grafa (signováno jeho iniciálami ve spodní desce vpravo dole), v textu řada dřevořezových konturových iniciál na ilustrativním pozadí zalomených do výše 4-5 řádků, dvě iniciály s putti zalomené do výše 9 řádků, tištěné poznámky po stranách, rubriky, na líci posledního listu Frobeniův do dřeva řezaný signet, impresum v kolofonu. Na rubu titulního listu tištěné dedikační psaní Wolfganga Fabricia Capita, datované 3. srpna 1517 v Basileji, reformovanému basilejskému biskupovi Christophu von Utenheim.
D 16, C4193
Josse Clichtove, latinským jménem Judocus Clichtoveus (1472/73 Nieuwpoort - 22.9.1543 Chartres), vlámský katolický kontroversní teolog, reformátor a humanista. Nabízená práce je druhým vydáním, které bylo doplněno dopisem biskupovi Utenheimovi (první vydání vyšlo roku 1516 v Paříži).
Wolfgang Fabricius Capito (1478 Haguenau - 4.11.1541 Štrasburk), německý protestantský teolog a reformátor, přítel Melanchtona a vůdčí osobnost reformace ve Štrasburku, udržoval též kontakty s Joselem Gerschomem z Rosenheimu a byl též autorem učebnice hebrejské gramatiky.
Christoph von Utenheim (cca 1450 - 16.3.1527 Pruntrut) vystudoval teologii a kanonické právo, roku 1473 byl zvolen rektorem basilejské university, od roku 1502 biskupem basilejské diecéze. Pokoušel se o reformu v rámci katolické církve a roku 1503 svolal do Basileje církevní synod. Ve svém úsilí neuspěl a roku 1527 na svůj post rezignoval a odešel do Pruntrutu, kde krátce poté zemřel.
Urs Graf (cca 1485 Solothurn - 13.10.1528) byl švýcarský zlatník, grafik a tiskař. Proslul především jako autor dřevorytů a vynálezce techniky bílé čáry v dřevorytu, kdy bílé čáry vytvářejí obraz na černém pozadí.
Dobová pergamenová vazba lehce zašpiněná, místy zahnědlá a mírně poškrábaná. Na titulním listu druhého díla provenienční přípis z roku 1593 "Colegii Societatis Jesu Spi?". Na fol. 1 a 2 druhého dílu inkoustem označeno několik řádek a odstavců, fol. 197 při horním vnějším okraji restaurováno dolitím papíru, poslední tři listy (z toho dva nepotištěné) při horním vnějším okraji mírně proděravělé od červotoče, jnak ve stavu velmi dobrém.
Price: 150000 Kč