CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Cochlaeus, Johannes - Septiceps Lutherus, vbig[ue] sibi, suis scriptis, co[n]trari[us], in Visitatione[m] Saxonica[m], p[er] D. D. Ioa[num] Cocl[a]eu[m] [a]editus.Vložit do košíku

Cochlaeus, Johannes

Septiceps Lutherus, vbig[ue] sibi, suis scriptis, co[n]trari[us], in Visitatione[m] Saxonica[m], p[er] D. D. Ioa[num] Cocl[a]eu[m] [a]editus.

ID: 20140
Published: Leipzig
publisher: Valentin Schumann
Year: 1529
Edition:
Format:
Number volumes: 1
Pages: (70) fol.
Weight: 0.3 Kg
Bookbinding: bez vazby
Illustration: Na tit. listu dobově ručně hnědou barvou tónovaný dřevořez v tučně tištěném jednoduchém rámečku o rozměru 162 x 132 mm karikující Martina Luthera, jenž je vyobrazen jako sedmihlavý mnich, čtoucí v knize; jednotlivé hlavy jej tištěnými nadpisy charakterizují jako: "doktora", tj. učence přednášejícího na wittenberské universitě; bratra "Martina" čili augustiniánského mnicha; "Luthera" v turbanu coby nevěřícího; "kazatele", kážícího jen to, co chce lid slyšet; "snílka" neboli nebezpečného fantastu; "visitátora", karikujícího inspekční praxi soudobých biskupů; a konečně jako novozákonního lotra "Barabáše". Tři dřevořezové konturové iniciály v jednoduchém rámečku zalomené do výše 7-8-13 řádků s biblickými motivy v pozadí, 4 dřevořezové viněty.
Comment: VD 16 C 4386; Adams C 2287
Antikva, titulní list tištěný rotundou, tištěné marginalie, signatury, stránkové kustody. - Titulní list s ohnutým spodním rohem a následujcí čtyři listy zčásti uvolněné, jeden list na vnějším okraji mírně natržený, průběžně hnědé skvrnky či zahnědlý papír, četné dobové marginalie hnědým inkoustem, na rubu poslední nepotištěné stránky rkp. záznam černým inkoustem z r. 1577.
Johannes Cochlaeus, (vl. jménem Dobeneck, 1479-1552), německý humanista, theolog a jeden z nejzapálenějších Lutherových protivníků, autor více než dvou set protireformních spisů, vydal "Sedmihlavého Luthera" ve třech odlišných versích: latinsky (naše vydání) a ve dvou částečných německých překladech. Titulní listy všech tří versí obsahují dřevořez připisovaný malíři, mědirytci a dřevořezbáři Hansi Brosamerovi (cca 1500 Fulda? - cca 1554 Erfurt). Reformovaní se ihned následující rok revanšovali letákem "Siebenhäuptiges Papsttier".
Price: 100000 Kč