CZ EN

Item details

Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge.

Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge. Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge. Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge.
Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge. Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge. Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge.
Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge. Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge. Croll, Oswald - Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge.


Vložit do košíku

Croll, Oswald

Basilica Chymica oder Alchÿmistisch Königlich Kleÿnod: Ein Philosophisch/ durch sein selbst eigne erfahrung/ confirmirte vnd bestättigte Beschreibung vnd gebrauch der aller fürtrefflichsten Chimischen Artzneÿen, so auß dem Liecht der Gnaden vnd Natur genommen, in sich begreiffent. Beneben angehengtem seinem newen Tractat von den innerlichen Signaturn oder zeichen der dinge.

ID: 22500
Place of publication: Frankfurt am Main
Publisher / Printer: Gottfried Tampach
Year: [1623]
Edition: 1. německé
Format:
Number of volumes: 3 díla v 1 svazku
Pagination: 4 listy - 248 str. - 10 listů; 72 str. - 4 listy
Binding: dobová kožená
Comment: Fergusson I,185; Duveen 150; Caillet 2702; Krivatsy 2915; Rosenthal 245; VD 17 39: 146378W
Mědirytinový titulní list jehož autorem je Egidius Sadeler zobrazuje různé alchymistické symboly a šest portrétů významných alchymistů (Hermes Trismegistos, Geber, Morienus Romanus, Roger Bacon, Raymundus Lullius a Paracelsus). Na straně 212 a 215 v textu několik drobných dřevořezů, text zarámovaný ve dvojité jednoduché lince, při horním okraji mezi linkami versálkami tištěná živá záhlaví, při vnějším okraji tištěné poznámky, při spodním signatury a stránkové kustody, pásové dřevořezové vlysy a ozdobné tyče rostlinného charakteru, viněty, iniciály propletené úponky zalomené do výše 6-7 řádků, konturová iniciála na symbolickém ilustrativním pozadí ve výši 11 řádků. Druhá část se samostatným titulním listem "OSWALDI CROLII von Wetter Auß dem Füstenthumb Hessen, Weyland Fürstlichen Anhaltischen wolverordneten Leib Medici Tractat Von der innerlichen Signaturn, oder Zeichen aller Dinge. Oder der Wahren und lebendigen Anatomia der grossen und kleinen Welt. Von dem Authoren erstlichen beschrieben und zu unterschiedlichen malen in Truck verfertiget: Nunmehr aber Auff das fleissigst und trewlichst verteutscht". Franckfurt am Mayn, bey Johann Friederich Weissen, in Verlegung Gottfried Tampachs, 1623.
+ 1. přívazek: Du Chesne (Quarcetanus), Joseph: "Pharmacopoea Restituta. Das ist Verbesserte Apotecker kü[n]st oder zubereittung aller Medicame[n]ten, nach Chÿmischer art und manier von weyland dem Edlen Hochgelerten und wettberümbten H. Josepho Quarcetano Heinrich des IV. König in Franckreich Leibart und Rath in Französisch und Lateinischer Sprach an tag geben. Nun aber mit etlicher ort erleüterung und anderer schöner bewertet mittlen annhänge in daß Teutsch versetzet. Durch Johan Adolph Ringelstein. M.D.". Strassburg, Eberhard Zetzner, 1625, [XIV)-368-[XVI]. První německé vydání, do mědi rytý titulní list (po stranách zrcadla s rytým názvem spolu diskutují Galén a Aristoteles, při horních vnějších okrajích po stranách se symbolem božím s hebrejským nápisem Jahve Hipokrates a Hermes. Na foliu a4b do mědi rytý portrét autorův. Živá záhlaví, ozdobné tyče z ornamentů, viněty, dvě iniciály s propletenými úponky ve výši 5-6 řádků, v textu iniciály ve výši 2 řádků. Folia b1 až b4 (b4 nepotištěné) vevázány mezi strany 8-9 textu. (Ferchl 132-133; VD 17 39: 146378W)
+ 2 přívazek: Du Chesne (Quarcetanus), Joseph: DIATETICON POLYHISTORUM Das ist Natürliche Rechtmässigung deß gantzen menschlichen Lebens: wie nemlich es in jederley anligen, in Essen und Trincken, in änderung deß Luffts, in wachen und schlaffen, in Leibsubungen, und in gebührenden lärungen der Vernunfft gemäß, umb vermeitung mancherley Seuchen könne und solle angestelt werden. Von Weyland dem Edlen weitberühmten und hochgelehrten Herren Josepho Quercetano ...... Latenisch und Frantzösisch beschreiben .... Nun aber von Johan Adolff Ringelstein M.D. mit fleiß in das Teutsche ubersetzet.". Strassburg, Eberhard Zetzner, 1626, [VIII]-254-[XIV] stran. 1. německé vydání. Na tit. listu viněta, na 4B celostr. mědirytina s vyobrazením autora, dvě pásové lišty z ornamentů, dvě iniciály propletené úponky zalomené do výše 5 řádků, tučně tištěná živá záhlaví, tištěné poznámky po stranách. V úvodu předmluva překladatelova (Johana Adolfa Ringelsteina) datovaná 28. 7. 1625. (Krivatski 346, 3464; VD 17 23:290976F
Dobová vazba ze světlé vepřovice zdobená slepotiskem. Ve hřbetu čtyři vazy, v prvním poli inkoustem napsaný vybledlý název, při horním i spodním okraji hřbetu staré pap. knih. štítky, barvené ořízky, na zadní desce dvě vázací plátěné tkanice, úchyty na přední desce chybí.
Oswald Croll(cca 1563 Wetter - 25.12. 1609 Praha), německý alchymista a profesor medicíny na universitě v Marburgu. V letech 1597-1597 a pak od roku 1602 až do své smrti pobýval v Praze, kde působil v okruhu rudolfinských dvorních lékařů a zároveň v Praze působil jako vyslanec svého přítele knížete Kristiána I. z Anhaltu. Prostřednictvím Rudolfa II. navázal kontakty s dalšími alchymisty působícími tehdy v Praze, například s Edward Kelley. Jeho významné dílo "Basilica chymica" vyšlo poprvé latinsky v roce 1608. Důležitá práce z oblasti iatrochemické medicíny, autor považoval za základ medicíny harmonii mezi mikro a makrokosmem, pro svá přesná pozorování a méně tajuplné vyjadřování nabyla jeho práce většího vlivu než práce jeho vzoru, poněkud tajuplného Paracelsa. Druhá práce, která je součástí námi nabízeného frankfurtského vydání vyšla poprvé roku 1608 latinsky pod názem "De signatura rerum" v Praze.(Pojednání o podpisech či spíše hlavních rysech). Kniha se zabývá vztahem alchymie a chemie k jiným vědním oblastem, především k botanice a autor v ní navrhuje použití základních rysů či vlastností rostlin ke stanovení jejich vlastností použitelných v medicíně.
Joseph Duchesne, či latinsky Josephus Quercetanus (cca 1544 Armagnac - 24.8. 1609 Paříž), francouzský lékař, alchymista, následovník Paracelsa. Vystudoval v Basileji a přiklonil se ke kalvinismu, žil v Lyonu a pak odešel do Ženevy, ve které získal roku 1584 občanství. Roku 1598 po nantském ediktu se vrátil do Francie, do Paříže, kde se stal lékařem Jindřicha IV. Jako jeden z prvních rozpoznal nebezpečí cukru, který nazval toxickým. Slavný je jeho výrok "Cukr skrývá pod svou bělostí velkou temnotu".
Original Holzdeckeleinband mit blindgepresstem Lederüberzug und 2 Bindebändchen. Drucker und Erscheinungsjahr nur auf dem Titelblatt des beigefügten Werks genannt (Gedruckt zu Franckfurth am Mayn, bey Johann Friederich Weissen, In Verlegung Gottfrid Tampachs. Im Jahr 1623). Erste deutsche Ausgabe des posthum (erstmals 1609 in lateinischer Sprache) erschienenen Hauptwerks und der "Signatura rerum". Das Kupferbild vom berühmtesten antwerpischen Kupferstecher auf dem Hof des Kaisers Rudolf II. in Prag Egidius Sadeler d. Ä. (1570-1629) zeigt alchemistische Zeichen und sechs bedeutende Alchemisten, anhand derer die Geschichte der Alchemie dargestellt werden soll. Diese sind: Hermes Trismegistos, Geber, Morienus Romanus, Roger Bacon, Rymundus Lullius und Paracelsus. Einige Holzschnittabbildungen im Text. - Oswald Croll, geboren in Wetter in Hessen, in anhaltischen Diensten als Leibarzt, gest. 1609. Tätig auch als Kaiserrat von Rudolf II. Auf langen Reisen setzte er sich in den Besitz einer Menge paracelsischer und anderer Vorschriften, die er schliesslich im Laboratorium nachprüfte. Seine Arbeitsergebnisse legte er in seiner "Basilica chymica" nieder. Er unterscheidet sieben "Universalia" (Vomitiva, Cathartica, Diuretica, Diaforectica, Confortativa, Anodyna, Odorifera) und diese teilt er weiter nach den sieben Körperteilen in Specifica capitalia, cordialia etc. Oswald Croll zählt zu den Bahnbrechern der Chemiatrie, seine "Basilica chymica" hält für das erste Lehrbuch der Chemiatrie, wurde in viele Sprachen übersetzt, der zweite Teil mit praktischen chemiatrischen Recepten und chimischen Techniken sogar ins Arabische.
Fergusson I,185; Duveen 150; Caillet 2702; Krivatsy 2915; Rosenthal 245; VD 17 39: 146378W.
+ Beig. I. Du CHESNE (Quarcetanus), Joseph. Pharmacopoca Restituta. Das ist. Verbesserte Apoteckerku{n}st oder zubereittung aller Medicame{n}ten, nach Chÿmischer art und manier von..... Josepho Quarcetano......in Fränzösisch und Lateinischer Sprach an tag geben. Nun aber mit etlicher ort erleüterung und anderer schöner bewerter mittlen annhänge in dass Teutsch versetzet. Durch Johan Adolph Ringelstein. M.D. Strassburg, Eberhard Zetzner, 1625. {7} Bl., 368 S., {8} Bl. Erste deutsche Ausgabe. Mit gest. Titel und 1 Kupfertafel (Porträt des Verfassers). Drei Bl. der Vorrede fälschlich hinter der 8. Textseite nachgebunden. - Ferchl 132-133; VD 17 23: 290976F.
+ Beig. II. Du CHESNE, Joseph. Diateticon Polyhistoricum Das ist Natürliche Rechtmässigung dess gantzen menschlichen Lebens: wie nemlich es in jederley anligen, in Essen und Trincken, in änderung dess Lufts, in wachen und schlaffen, in Leibsubungen und in gebührenden lärungen der Vernunfft gemäss......von....Josepho Quarcetano....Lateinisch und Frantzösisch beschrieben...Nun aber von Johan Adolff Ringelstein M.D. mit fleiss in das Teutsche ubersetzet. Strassburg, Eberhard Zetzner, 1626. {4} Bl., 254 S., {7} Bl. Erste deutsche Ausgabe. Mit gestoch. Porträt des Verfassers und Titelvignette. - Krivatski 346, 3465 (nennt Ausgabe 1625); VD 17 23:290987V.
Joseph Du Chesne oder Quarcetanus (1544-1609), wie er sich latinisiert nannte, war französischer Arzt, Naturphilosoph, Pharmazeut und Alchemist, eifriger Anhänger des Paracelsus und der chemischen Medizin, Leibarzt von Henri IV. von Frankreich.
Vordergelenk innen, Innendeckel und 3 anfängl. Bl. mit kleinen Wurmlöchern. Blätter stellenweise etwas gebräunt, letztes beig. Werk mit einigen Schmutz- und Wasserflecken, Einbandecken leicht bestossen, zwei Papierschilder auf dem Rücken, Stoffbänder abgerissen. Insgesamt wohl erhaltenes Exemplar mit nur wenigen Gebrauchspuren.
Price: 150000 Kč