CZ EN FR

Bookstore- produkt details

d´Ailly Pierre (Petrus von Ailly) - De Reformatione Ecclesiae Petri de Aliaco Cardinalis Cameracensis. Item, de Sqvaloribus Curiae Romanae. Libelli ante Annos, centum & quinquaginta fere conscripti, nostróq;seculo utilißimi.SOLD

d´Ailly Pierre (Petrus von Ailly)

De Reformatione Ecclesiae Petri de Aliaco Cardinalis Cameracensis. Item, de Sqvaloribus Curiae Romanae. Libelli ante Annos, centum & quinquaginta fere conscripti, nostróq;seculo utilißimi.

ID: 17846
Published: Basilej
publisher: Nicolas Bryling
Year: 1551
Edition:
Format:
Number volumes:
Pages: [XI], 106, [III] (poslední čistá)
Weight: 0.2 Kg
Bookbinding: nová pap. ob.
Comment: VD 16, Band 15-P1803; Adams neuvádí
Na tit. listu dřevořezová viněta, v textu tři iniciály na rostlinném a figurativním pozadí zalomené do výše čtyř řádků. Tištěné poznámky po stranách. Chyby v paginaci (místo str. 30 tištěno 9, místo 93 - 63, místo 94 - 64).
Na tit. listě starý provenienční záznam perem: "Ex libris Piccolominia Principissae Bibliotheca Slacovenensis Scholarum Piarum". Později měl knihu ve vlastnictví významný český historik F. M. Bartoš z jehož knihovny kniha pochází. V textu dobové marginálie perem, vložený list papíru s Bartošovými poznámkami psanými tužkou.
Pierre d´Ailly (1350 Compiégne - 1420 Avignon), významný francouzský teolog, kardinál a stoupenec církevní reformy, jejíž hlavním cílem bylo napravit schizma katolické církve z let 1378-1417. Byl zastáncem podřízení papeže generálnímu koncilu, jejž navrhoval svolat. Hrál pak významnou roli na koncilu v Pise (1409) a poté v Kostnici (1414-18), kde byl jedním z vůdčích teologů a oponentů papeže Jana XXIII., současně však odsoudil omyly Johna Wycliffa a účastnil se soudu nad Janem Husem.
Price: 15000 Kč