CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Florian, Josef - Rkp. poděkování a přání s kolorovaným linorytem Josefu Čapkovi.SOLD

Florian, Josef

Rkp. poděkování a přání s kolorovaným linorytem Josefu Čapkovi.

ID: 18337
Published:
publisher:
Year:
Edition:
Format:
Number volumes:
Pages:
Weight: 0.1 Kg
Bookbinding:
Comment: Rukopis psaný perem na líci druhého listu dvoulistu o rozměru 152 x 106 mm, na rubu prvého listu ručně kolorovaný linoryt, který podle obrazu G. Rouaulta pravděpodobně vytvořil Metoděj Florian (nebo Marie Stritzková), Rouaultova práce byla reprodukována v albu osmi hlubotiskových reprodukcí, které vydal Josef Florian v roce 1915 a v rozšířené podobě roku 1921, dohled nad tiskem reprodukcí měl u vydání z roku 1921 Josef Čapek. V psaní J. Florian J. Čapkovi zasílá pozdrav k svátku a děkuje za zaslanou knihu Jeansovu "Vesmír", k jejímuž obsahu zároveň sděluje své výhrady. Původní obálka dochována, na razítku datace 6. III. Stará Říše.
Price: 10000 Kč