CZ EN

Item details

(Kokoschka Oskar) Waldeck R. G. - Athene Palace Bucharest. Hitler´sVložit do košíku

(Kokoschka Oskar) Waldeck R. G.

Athene Palace Bucharest. Hitler´s "New Order" Comes to Rumania.

ID: 11828
Place of publication: London
Publisher / Printer: Constable
Year: 1943
Edition: 1.
Format:
Number of volumes:
Pagination: 279
Binding: původní plátěná
Comment: Na předním přídeští kresba perem a rukopisný přípis Oskara Kokoschky. "The jests that lead in the end to revolution - People! Whatever you are, children or labour, waek[sic] up! Yours affectionate, with lordly pride OK". Nad kresbou nápis "Diplomatic circus - for doc" (Diplomatický cirkus - pro doktora: Žerty, které nakonec vedou k revoluci - lidé! Cokoliv jste, děti nebo pracující, probuďte se! Váš oddaný, s panskou pýchou OK"). Na předním patitulu podpis K. B. Palkovského a datace London, 17.6. 1943.
K. B. Palkovský, publicista, novinář a spisovatel, otec Oldy Palkovské, ženy Oskara Kokoschky. Za války pobýval v Londýně, kam odjel po Mnichovu společně s manželi Kokoschkovými.
Price: 45000 Kč