CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Krman Daniel, mladší - B.C.D. AGENDA ECCLESIASTICA SLAVONICA, To gest: Práce Cýrkewnj, kterauž Ewangelisttj Kněžj, Zpráwcy a Učiteľowé Cýr=kwe Slowenské w Králowstwj Uherském při Službach Božjch, gak w Nedělnjch, Swátečnjch tak y wssednjch dnech, zastarodáwna pořádně wykonawali, a až posawad s Pomocy Božj gesstě wykonawagj. K wzděľánj Cýrkwe Božj wýtľacena.SOLD

Krman Daniel, mladší

B.C.D. AGENDA ECCLESIASTICA SLAVONICA, To gest: Práce Cýrkewnj, kterauž Ewangelisttj Kněžj, Zpráwcy a Učiteľowé Cýr=kwe Slowenské w Králowstwj Uherském při Službach Božjch, gak w Nedělnjch, Swátečnjch tak y wssednjch dnech, zastarodáwna pořádně wykonawali, a až posawad s Pomocy Božj gesstě wykonawagj. K wzděľánj Cýrkwe Božj wýtľacena.

ID: 18484
Published: bez udání (Wittenberg ?)
publisher: bez udání
Year: 1734
Edition: 1.
Format:
Number volumes:
Pages: 12-328
Weight: 1.2 Kg
Bookbinding: dobová kožená
Comment: Knihopis 4422
Český text gotikou, latinský antikvou, signatury, stránkové kustody, arabské číslování při horním vnějším okraji, živá záhlaví oddělená od sazby jednoduchou linkou, plné iniciálky ve volném prostoru ve výši 2-3 řádků latinské nadpisy kapitol, na první straně textu ozdobná dřevořezová iniciála rostlinného dekoru ve výši pěti řádků a dřevořezový vlys s korunou na kmeni palmy a ozdobnými kvítky a rostlinnými úponky, na str. 172 až 176 notový tisk, od strany 216 do str. 265 chybná paginace.
Dobová vazba z hnědé hověziny, na přední i zadní desce tlačené a zlacené zrcadlo ornamentálního dekoru, v horní půli přední desky tlačené a zlacené vlastnické iniciály (C. A. M.), ve hřbetu čtyři vazy, v jednotlivých polích tlačené a zlacené ozdůbky. Vazba lehce ohmataná a místy odřená, stříkané ořízky. Před vlastním textem a za jeho koncem vevázané prázdné strany na poznámky. Strany 5, 114 a 134 vlastního textu při vnějším okraji podlepené. V textu při okraji několik dobových poznámek perem.
Krman Daniel mladší (1663 Mšeno - 17. 9. 1740 ve vězení v Bratislavě), evangelický kněz a kazatel, od roku 1690 duchovní správce v Myjavě, roku 1700 byl uvězněn na zámku v čechticích pro své styky s Fr. Rákocim, podařilo se mu utéci do Wittenberka, po Rákociho povstání se vrátil do vlasti a od roku 1705 farářem v Žilině, roku 1709 byl Rákosim vyslán ke Karlovi XII., aby u něj získal podporu pro uherské povstalce, připojil se k jeho výpravě proti Petrovi Velikému. Od roklu 1711 vedl poklidný život v Bratislavě a věnoval se literatuře, roku 1731 byl uvržen do vězení, když se snažil utišit rozjitřenou mysl jistého Václava Mlynaříka, který byl lidem prostým označen za ďáblem posedlým. Výše nabízená Agenda byla vytištěna pod dohledem Krmanova přítele Jiříka Ambrosiho.
Price: 10000 Kč