CZ EN

Item details

Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura.

Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura. Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura. Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura.
Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura. Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura. Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura.
Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura. Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura. Libavius, Andreas - D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura.


Vložit do košíku

Libavius, Andreas

D.O.M.A. ALCHEMIA ANDREAE LIBAVII MED. D. POET. PHYSICI ROTEMBURG. opera E DISPERSIS PASSIM OPTIMORUM AUTOrum, veterum & recentium exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quibusdam operose collecta, adhibitisq[ue]; ratione & experientia, quanta potuit esse, methodo accurata explicata, & In integrum corpus redacta. Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicatt, quorum titulos versa pagella exhibet. Sunt etiam in Chymicis eiusdem D. LIBAVII epistolis, iam ante impressis, multa, huie operi lucem allatura.

ID: 22510
Place of publication: Frankfurt a/M
Publisher / Printer: Excudebat Iohannes Saurius, impensis Petri Kopffij
Year: 1597
Edition: 1.
Format:
Number of volumes: 2 díla v 1 svazku
Pagination: [XVIII]-424-[XX]-[II - čisté];
Binding: dobová pergamenová
Comment: Adams L 634; Fergusson II,31; Duveen 355; VD 16 L 1489
Na tit. listu a v impresu dřevořezový signet tiskařův, dřevořezové pásové vlysy rostlinného dekoru, obrysové iniciály na ilustrativním pozadí zalomené do výše 4-5 řádků, tučně tištěné versálky ve výši 2 řádků, živá záhlaví, kursivou tištěné poznámky po stranách, viněty.
+ přívazek: Libavius, Andreas: D.O.M.A. COMMENTATIONUM METALLICARUM LIBRI QUATOR de NATURA METALLORUM, MERCURIO PHILOSOPHORUM, AZOTHO, ET LAPIDE SEU tinktura physicorum conficienda. e RERUM NATURA, EXPERIMENTIA, ET AUtorum praestantium fide. Studio & labore ANDREAE LIBAVII M.D.P. ET PHYSICI ROTEMBURGICI depromti & expositi, more veteris philosophiae cum perspicuitate euidente". Frankfurt a/M, In Officina Typographia Iohannis Saurij, impensis Petri Kopffij, 1597, [XVI]-392 str. Na tit. listu signet tiskařův, pásové vlysy rostlinného ornamentu, konturové iniciály na ilustrativním pozadí zalomené do výše 4-5 řádků, arabeskové viněty, živá záhlaví, kursivou tištěné poznámky po stranách, na foliu A mezititul "D.D. COMMENTATIONUM METALLICARUM ... Liber primus", na str. 49 Liber secundus, na str. 83 Liber tertius, na str. 97 Liber quartus, na str. 163 "D.O.M.A. ARS PROBANDI MINERALIA ...", na str. 275 "D.O.M.A, DE IUDICIO AQUARUM MINERALIUM, ....". - První vydání. - Adams L,635; Fergusson II,32; VD 16 L1491
Dobová pergamenová vazba, ve hřbetu čtyři vazy, při jeho horním okraji inkoustem napsaný název, barvené ořízky. Vazba zašpiněná, přední deska pokroucená - rozevírá se od knižního bloku, na předním přídeští perem obsah svazku, dole číslo knihy. Titulní list prvního díla zčásti uvolněný, verso staré razítko soukromé knihovny, papír zahnědlý, ojediněle drobné hnědé skvrnky či miniaturní stopa zanechaná červotočem, na dvou listech rkp. marginálie inkoustem se vztahem k textu z počátku 17. století, u několika listů mírně ohnuté rohy, spodní roh posledního potištěného listu doplněný novým papírem bez ztráty textu.
První, vzácná vydání dvou slavných spisů A. Libavia, které jsou označovány za vůbec první učebnice užité chemie (druhé, rozšířené vydání vyšlo roku 1606). Libavius svým myšlením sice zůstává na pomezí chemie a alchymie, vydání jeho "Alchymie" však již znamená vymezení chemie jako vědy a toto dílo se tak řadí k nejdůležitějším receptářům 15. a 16. století. "Alchymie" se dělí na dva díly: "Encheria" neboli "Handgrifflehre" pojednává o různých způsobech amalgace, koroze, granulace, sublimace, extrakce, destilace, fermentace atd., popisuje rovněž stavbu chemické laboratoře. Druhý díl "Chymia" se věnuje bohatému rejstříku chemických látek (soda, amalgamy, kovy, alkohol) a ve třech traktátech podává návod k míchání rozličných extraktů. Za předmluvou a pozdravnou básní Martina Praetoria se nachází seznam pramenů, ze kterých autor čerpal (Lonicerus, Dioscorides, Agricola, Matthioli, Aristoteles, Paracelcus atd.). - Andreas Libavius (1555 Halle/Saale - 1616 Coburg) působil jako filosof, lékař a chemik v Ilmenau, Jeně a Coburgu. Patřil k největším universálním vzdělancům své doby a řadí se k zakladatelům moderní chemie.
Zwei seltene Erstausgaben in einem Pergamentband d. Zt. mit handschriftl. RTitel. Deckel beschmutz u. etw. gekrümmt, am vorderen Innendeckel mit Tinte geschr. Inhaltsverzeichnis u. Buchnummer, erstes Titelbl. teils gelöst, verso mit altem Bibl.-Stempel. Bll. vereinzetlt etw. stockfl. u. wurmstichig, zwei handgeschr. Marginalia, untere Ecke des letzten Bl. ohne Textverlust mit neuem Papier ergänzt.
Die berühmte "Alchemia" wird als das erste Lehrbuch der angewandten Chemie bezeichnet. Obwohl die Schrift noch am Scheidepunkt zwischen Chemie und Alchymie steht, zählt sie jedoch zu den wichtigen (al)chemischen Sammelwerken von Rezepturen und Verfahren des 15.-16. Jh. Der Verfasser glaubte an die Möglichkeit der Transmutation und beschrieb hier eine Anleitung zu diesem Prozess. Die "Alchemie" gliedert sich in zwei Teile: der erste, "Encheria" oder "Handgrifflehre", behandelt verschiedene Arten der Kalzination, Amalgamation, Korrosion, Granulation, Sublimation, Extraktion, Destillation, Fermentation usw., wie auch den Aufbau eines chemischen Laboratoriums mit Chemiegeräten und Apparaturen. Der zweite Teil "Chymia" widmet sich den im umfangreichen Register angeführten Materialien (Soda, Alkali, Potasche, Amalgamen, Metalle, Alkohol usw.) und in drei Traktaten handelt von der Herstellung der Magisterien, Extrakte und zusammengesetzten Species der Chemie. Hinter der Vorrede und dem Grussgedicht an den Verfasser von Martin Praetorius befindet sich eine Liste der von Libavius benützten Quellen (Lonicerus, Dioscorides, Agricola, Matthioli, Aristoteles, Paracelsus u. a.). - Andreas Libavius (1555 Halle/Saale - 1616 Coburg) war in Ilmenau, Jena und Coburg als Philosoph, Arzt und Chemiker tätig. Er empfahl wie Paracelsus chemische Arzneien, jedoch im Gegensatz zu dem grossen Humanisten ohne die astrologischen und spirituellen Auslegungen. In Coburg verstarb er als Direktor des Gymnasiums Casimirianum. Libavius war ein Universalgelehrter seiner Zeit und gilt als Mitbegründer der modernen Chemie.
Adams L 634-635; Fergusson II, 31,32; Duveen 355; VD 16 L 1489 + 1491.
Price: 300000 Kč