CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Lomnický z Budče, Šimon - Kancyonal a neb: Pijsnie Nowé Hystorycké, na dni obzwlásstnij Swátečnij přes celý Rok, zwlássť kteřj se od starodáwna  w Cýrkwi Božij, a w této Křestianské Cžeské Zemi Swětj. Z starobylých Hystorygij wybrané, a k přijkladu Spasytedlnému, y k nasledowánij skutečnému, wssem Pána Boha milugjcým Lidem prostě skládané a předložené. A nynij w nowě, gednomu každému bez pohorssenij, a mnohým k radosti a potěssenj, dobrým aumyslem wůbec wydané: od .....SOLD

Lomnický z Budče, Šimon

Kancyonal a neb: Pijsnie Nowé Hystorycké, na dni obzwlásstnij Swátečnij přes celý Rok, zwlássť kteřj se od starodáwna w Cýrkwi Božij, a w této Křestianské Cžeské Zemi Swětj. Z starobylých Hystorygij wybrané, a k přijkladu Spasytedlnému, y k nasledowánij skutečnému, wssem Pána Boha milugjcým Lidem prostě skládané a předložené. A nynij w nowě, gednomu každému bez pohorssenij, a mnohým k radosti a potěssenj, dobrým aumyslem wůbec wydané: od .....

ID: 20575
Published: Staré Město Pražské
publisher: Jiří Nigrin (Jiří Černý z Černého Mostu)
Year: 1595
Edition:
Format:
Number volumes: 1
Pages: XXVIII-514-XII
Weight: 0.8 Kg
Bookbinding: kožená
Comment: Knihopis 4946
Český text gotikou, latinský antikvou, signatury, kustody, arabská paginace stran při horním vnějším okraji, živá záhlaví od sazby oddělená jednoduchou linkou, jednotlivé strany textu olemovány rámcem z jednoduchých linek, červeně a černě tištěný titulní list, konturové iniciály na rostlinném pozadí ve výši 2-4 řádků, plné žaludy, šesticípé hvězdičky, pásové viněty, marginalie, rubriky, v textu 51 dřevořezů novozákonního obsahu v jednoduchém rámečku mezi ozdobnými lištami z ornamentů, maskarony, či figurálními bordurami. Notový tisk v 5 řádkové soustavě, arabeskové viněty, za tit. listem na foliu )(2a do dřeva řezaný erb pražského arcibiskupa Berky z Dubé s jehož povolením kniha vyšla, na foliu Rrr IIb dřevořez s vyobrazením Šimona Lomnického z Budče. - Papír zahnědlý, knižní blok oříznutý, titulní list podlepený, řada listů při vnějším okraji vyspravena podlepením, knižní blok rozpadlý; str. 473-479 (fol. Mmm1-4) vevázány v chybném pořadí. - Kompletní exemplář vzácně se vyskytujícího katolického kancionálu.
Šimon Lomnický z Budče (1552 Lomnice - 1623 Praha ), vzdělání nabyl nejprve na rožmberské škole v Třeboni a v Českém Krumlově, kam byl přijat jako stipendista, od roku 1570 na jesuitské vyšší škole v Jindřichově Hradci. Po ukončení studia byl od roku 1574 školním správcem v Kardašově Řečici pod patronátem Adama z Hradce. Roku 1580 vydal v Praze "Písně nové na evangelia sv. nedělní", které dedikoval Vilémovi z Rožmberka, poté se stal písařem ve službě Rožmberků, později ze služby vystoupil a roku 1594 mu byl udělen erb a přídomek "z Budče". V roce 1618 svými verši oslavoval povstalé stavy, po Bílé Hoře obrátil a jal se velebiti vítěze a hanobiti někdejší chlebodárce, poražené. Na ostrou výtku ze strany Pavla Michny z Vacínova odvětil, že "jest musil se časem spravovati a kam vítr vál, tam také plášť svůj pouštěti". Od roku 1621 přebýval na Novém Městě Pražském a jediným skrovným pramenem pro jeho živobytí bylo psaní, poslední jeho práce jsou z roku 1622. Nejznámějším jeho dílem je Kupidova střela, kompilace z děl různých autorů, kde na příkladech ukazuje jak lidé rádi smilní a radí jak se smilstvu vyhnout.
Price: 30000 Kč