CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Machiavelli, Nicolai - NICOLAI MACHIAVELLI Florentini PRINCEPS: ex SYLVESTRI TELII Fulginatis traductione diligenter denuo emendatus. ADIECTA sVnT eivsdem argumenti aliorum quorumdam contra Machiauellum Scripta, de potestate & officio Principum contra Tyrannos.

Machiavelli, Nicolai - NICOLAI MACHIAVELLI Florentini PRINCEPS: ex SYLVESTRI TELII Fulginatis traductione diligenter denuo emendatus. ADIECTA sVnT eivsdem argumenti aliorum quorumdam contra Machiauellum Scripta, de potestate & officio Principum contra Tyrannos. Machiavelli, Nicolai - NICOLAI MACHIAVELLI Florentini PRINCEPS: ex SYLVESTRI TELII Fulginatis traductione diligenter denuo emendatus. ADIECTA sVnT eivsdem argumenti aliorum quorumdam contra Machiauellum Scripta, de potestate & officio Principum contra Tyrannos. Machiavelli, Nicolai - NICOLAI MACHIAVELLI Florentini PRINCEPS: ex SYLVESTRI TELII Fulginatis traductione diligenter denuo emendatus. ADIECTA sVnT eivsdem argumenti aliorum quorumdam contra Machiauellum Scripta, de potestate & officio Principum contra Tyrannos.

Vložit do košíku

Machiavelli, Nicolai - Languet, Hubert

NICOLAI MACHIAVELLI Florentini PRINCEPS: ex SYLVESTRI TELII Fulginatis traductione diligenter denuo emendatus. ADIECTA sVnT eivsdem argumenti aliorum quorumdam contra Machiauellum Scripta, de potestate & officio Principum contra Tyrannos.

ID: 21209
Published: [Hanoviae = Hanau]
publisher: [Guillelmus Antonius]
Year: 1595
Edition:
Format:
Number volumes: 1
Pages: [XVI]-179-[V] - 292-[IV]
Weight: 0.3 Kg
Bookbinding: kožená z 18. století
Comment: VD16 M 12; Adams L, 154
Tištěno antikvou a polokursivou, na titulním listu, na konci předmluvy a na konci 1. knihy dřevořezové viněty s hlavou putti zakomponovanou do ozdobného rámce, dva vlysy a čtyři iniciály na pozadí z lomených ornamentů ve výši 4-5 řádků, živá záhlaví, index tištěný ve dvou sloupcích. Od str. 132 "Agrippae et mecoenatis orationum Argumentum, Caelio S. C. Auctore". Z italštiny přeložil Sylvestr Tellius, který byl roku 1559 vyhoštěn ze Ženevy.Za první knihou následuje "VINDICIAE CONTRA TYRANNOS: Sive DE PRINCIPIS IN POPVLVM, POPVLIQVE IN principem, legitima potestate, STEPHANO IVNIO Bruto Celta, Auctore. Hanoviae, Guillelmus (Wilhelm) Antonius, 1595, antikva, tištěné poznámky po stranách polokursívou, živá záhlaví, na tit. listu signet tiskařův v oválném medailonu olemovaným zdobným rámem s vyobrazením starého muže šplhajícího na vrchol skály, kde hnízdí orel, ozdobné tyče, iniciálky na ornamentálním pozadí ve výši 3-4 řádků, od str. 203 "DE IURE MAGISTRATVVMIN SVBDITOS, ET OFFICIO SVBDITORVM erga Magistratus.
přívazek: Nauntelius, Rhemigius: RATIONALE IESVITICORVM. QVO CHRISTI FIDELES, RATIONES AFFECTVS IN SOcietatem, quam vocant Iesu, docentur: Per septem Dialogos Iesuitae et Canonici, á RHEMINGINO NAVNTELIO. Dantisci (Gdańsk), Gerardus Pessus, 1595, [LXIV]-155-[III], listy folia )(7,8 nepotištěné, poslední strana (rub impresa čistá), na tit. listu a v impresu viněty, živá záhlaví, iniciály na ornamentálním pozadí ve výši 4-5 řádků, pásový vstupní vlys, v textu versálkami tištěné označení disputujících (kanovníka a jezuity). V NK ČR je evidovaný exemplář stejného vydání, který se však liší typologicky, sazbou, vinětami a iniciálami.
Barokní vazba z hnědé hověziny, ve hřbetu čtyři vazy, ve druhém poli červený kožený štítek s tlačeným a zlaceným jménem autora prvé knihy, v ostatních polích tlačené a zlacené linky, červeně barvené ořízky. Vazba odřená a ohmataná, na předsádkách olejový papír.
Autorem druhé části je pravděpodobně Hubert Languet (1518 - 30. 9. 1581 Antverpy), francouzský diplomat a reformátor, přítel Melanchtona, zasazoval se o občanské a náboženské svobody, po vyhoštění z Francie se usadil ve Wittenbergu, jako diplomat působil ve službách saského kurfiřta, navštívil i Prahu, od roku 1572 do roku 1576 působil na dvoře Maxmiliána II. ve Vídni, po jeho smrti odešel do Kolína. V nabízeném pamfletu si autor klade otázky zda Bůh je nadřazen panovníkovi, zda je možné vystoupit proti panovníkovi, který porušuje zákony boží, který potlačuje a ničí stát a zda mohou okolní panovníci pomáhat subjektům utlačovaným vlastním vládcem.
Price: 100000 Kč