CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Mattioli, Pierandrea - Herbarz: ginak Bylinář/ welmi vžitečný/ a figůrami pieknymi y zřetedlnymi/ podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin ozdobeny/ y také mnohymi a zkussenymi Lékarzswijmi rozhognieny/ gessto takowy nikdá w žiadnem Yazyku prwé wydán nebyl: od Doktora Petra Ondřege Matthiolla Seneského/ Nayjasniegssjho Arcyknižete Ferdynanda ec./ přednjho žiwotnjho Lékaře nayprw w Latinské Ržeči sepsaný/ a giž pro Obecné dobré Obywateluow Králowstwij Cžeského/ na Cžeskau Ržeč/ od Doktoraa Thadeáše Hágka z Hágku/ přeložený/ a wůbec wssechněm wydaný. Při koncy přidano kratke naučenij a zpráwa/ o rozliczném Distyllowánij a pálenij Wod/ s několika Pýckami k takowému pálenij náležitými/ kteréž netoliko Apatékařskuom/ ale y giným kteřijž se w tom kochagij/ dobře se treffiti budau mocy. Gest také trogij Index: Geden podlé gmén Latinskych/ Druhý podlé Cžeskych/ a třetij obzwwlásstnij/ podlé Nemocý a neduhuow sebraný.

Mattioli, Pierandrea - Herbarz: ginak Bylinář/ welmi vžitečný/ a figůrami pieknymi y zřetedlnymi/ podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin ozdobeny/ y také mnohymi a zkussenymi Lékarzswijmi rozhognieny/ gessto takowy nikdá w žiadnem Yazyku prwé wydán nebyl: od Doktora Petra Ondřege Matthiolla Seneského/ Nayjasniegssjho Arcyknižete Ferdynanda ec./ přednjho žiwotnjho Lékaře nayprw w Latinské Ržeči sepsaný/ a giž pro Obecné dobré Obywateluow Králowstwij Cžeského/ na Cžeskau Ržeč/ od Doktoraa Thadeáše Hágka z Hágku/ přeložený/ a wůbec wssechněm wydaný. Při koncy přidano kratke naučenij a zpráwa/ o rozliczném Distyllowánij a pálenij Wod/ s několika Pýckami k takowému pálenij náležitými/ kteréž netoliko Apatékařskuom/ ale y giným kteřijž se w tom kochagij/ dobře se treffiti budau mocy. Gest také trogij Index: Geden podlé gmén Latinskych/ Druhý podlé Cžeskych/ a třetij obzwwlásstnij/ podlé Nemocý a neduhuow sebraný. Mattioli, Pierandrea - Herbarz: ginak Bylinář/ welmi vžitečný/ a figůrami pieknymi y zřetedlnymi/ podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin ozdobeny/ y také mnohymi a zkussenymi Lékarzswijmi rozhognieny/ gessto takowy nikdá w žiadnem Yazyku prwé wydán nebyl: od Doktora Petra Ondřege Matthiolla Seneského/ Nayjasniegssjho Arcyknižete Ferdynanda ec./ přednjho žiwotnjho Lékaře nayprw w Latinské Ržeči sepsaný/ a giž pro Obecné dobré Obywateluow Králowstwij Cžeského/ na Cžeskau Ržeč/ od Doktoraa Thadeáše Hágka z Hágku/ přeložený/ a wůbec wssechněm wydaný. Při koncy přidano kratke naučenij a zpráwa/ o rozliczném Distyllowánij a pálenij Wod/ s několika Pýckami k takowému pálenij náležitými/ kteréž netoliko Apatékařskuom/ ale y giným kteřijž se w tom kochagij/ dobře se treffiti budau mocy. Gest také trogij Index: Geden podlé gmén Latinskych/ Druhý podlé Cžeskych/ a třetij obzwwlásstnij/ podlé Nemocý a neduhuow sebraný. Mattioli, Pierandrea - Herbarz: ginak Bylinář/ welmi vžitečný/ a figůrami pieknymi y zřetedlnymi/ podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin ozdobeny/ y také mnohymi a zkussenymi Lékarzswijmi rozhognieny/ gessto takowy nikdá w žiadnem Yazyku prwé wydán nebyl: od Doktora Petra Ondřege Matthiolla Seneského/ Nayjasniegssjho Arcyknižete Ferdynanda ec./ přednjho žiwotnjho Lékaře nayprw w Latinské Ržeči sepsaný/ a giž pro Obecné dobré Obywateluow Králowstwij Cžeského/ na Cžeskau Ržeč/ od Doktoraa Thadeáše Hágka z Hágku/ přeložený/ a wůbec wssechněm wydaný. Při koncy přidano kratke naučenij a zpráwa/ o rozliczném Distyllowánij a pálenij Wod/ s několika Pýckami k takowému pálenij náležitými/ kteréž netoliko Apatékařskuom/ ale y giným kteřijž se w tom kochagij/ dobře se treffiti budau mocy. Gest také trogij Index: Geden podlé gmén Latinskych/ Druhý podlé Cžeskych/ a třetij obzwwlásstnij/ podlé Nemocý a neduhuow sebraný.

SOLD

Mattioli, Pierandrea

Herbarz: ginak Bylinář/ welmi vžitečný/ a figůrami pieknymi y zřetedlnymi/ podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin ozdobeny/ y také mnohymi a zkussenymi Lékarzswijmi rozhognieny/ gessto takowy nikdá w žiadnem Yazyku prwé wydán nebyl: od Doktora Petra Ondřege Matthiolla Seneského/ Nayjasniegssjho Arcyknižete Ferdynanda ec./ přednjho žiwotnjho Lékaře nayprw w Latinské Ržeči sepsaný/ a giž pro Obecné dobré Obywateluow Králowstwij Cžeského/ na Cžeskau Ržeč/ od Doktoraa Thadeáše Hágka z Hágku/ přeložený/ a wůbec wssechněm wydaný. Při koncy přidano kratke naučenij a zpráwa/ o rozliczném Distyllowánij a pálenij Wod/ s několika Pýckami k takowému pálenij náležitými/ kteréž netoliko Apatékařskuom/ ale y giným kteřijž se w tom kochagij/ dobře se treffiti budau mocy. Gest také trogij Index: Geden podlé gmén Latinskych/ Druhý podlé Cžeskych/ a třetij obzwwlásstnij/ podlé Nemocý a neduhuow sebraný.

ID: 21199
Published: Praha - Staré Město Pražské
publisher: Jiří Melantrich z Aventýna
Year: 1562
Edition: 1.
Format:
Number volumes: 1
Pages: [XIX], CCCXCII, [XXV] fol.
Weight: 2.5 Kg
Bookbinding: kožená z 18. století
Illustration: Na rubu titulního listu do dřeva řezaný znak české koruny, iniciálky propletené lístky a úponky zalomené do výše 2, 4-7 a 13 řádků, několik konturových iniciál v jednoduchém rámečku na bohatě zdobeném pozadí s rostlinnými, architektonickými a dekorativními prvky ve výši 11, 14 a 15 řádků (vstupní iniciála na pozadí Herákla zápasícího s Hydrou), na listu **2a dřevořez v bohatém rámci s vyobrazením Mattioliho poprsí, při jeho spodním okraji signet Melantrichův (neuměle kolorovaný), na listu ***2a v oválném medailonu dřevořez s vyobrazením poprsí Tadeáše Hájka z Hájku ve věku 35 let (též kolorovaný), na listu ***3a do dřeva řezaný erb Jiřího Melantricha z Aventýna, v textu dřevořezy popisovaných rostlin, některé signovány F. P., jiné G. S. (několik lehce kolorovaných), na listech Sss4ab, Sss5ab a Ssss6a celostr. dřevořezy destilačních přístrojů.
Comment: Knihopis 5416; Graesse IV, str. 446-447; Nissen 1314; Rukověť II, str. 247-8
Gotické písmo, latinský text antikvou, červeno-černě tištěný titulní list, římská foliace při horním vnějším okraji, tištěné poznámky po stranách, živá záhlaví, v textu pěti a šesticípé hvězdičky, žaludy, ukazující ručičky a větévky. - Nezdobená hnědá barokní vazba cca z poloviny 18. století s párem spon na kožených úchytech, červeně barvená ořízka, knižní blok oříznutý. Vazba odřená, horní okraj hřbetu natržený. - Chybí fol. *6, ***1, ****1-4 (erby českých pánů - protektorů herbáře), fol. 13 (C1), 48 (h5), 258 (T6), fol. Sss3 (s dřevořezem destilačního přístroje) a 12 posledních listů s indexem lékařství per extensum a opakovaným erbem Melantricha (tyto jsou nahrazeny opisem). Fol. 174-175 oříznuté a podlepené, fol. 185 přelepené, fol. 191-195 zčásti utržené, fol. 218, 222, 227 natržené, fol. 255 torsovité, fol. 263 a 270 zčásti utržené, fol. 271 rkp. opis, fol. 272 zčásti utržené, fol. 275 v opisu, fol. 325 natržené, fol. 326 s odtrženým spodním okrajem a dopsaným textem, fol. 327-330, 335 a 336 s utrženými a částečně dolepenými dolními rohy, fol. 337 torsovité, fol. 347 v opisu, fol. 379, 384, 385, 388, 390, 391 (toto vprostřed protržené), 392 a poslední nečíslované listy obsahující "Krátkou zpráwu o rozličném Dysytlowánij" a rejstříky s přelepnými okraji.
Významný lékař P. Mattioli vydal svůj Herbář poprvé italsky v Benátkách roku 1544. Od roku 1554 pobýval v Praze jako lékař arciknížete Ferdinanda Tyrolského a později i císaře Maximiliána II. Toto postavení podpořené finanční dotací panovníka, české šlechty i staroměstské obce umožnilo Tadeáši Hájkovi z Hájku (asi 1525 - 1600) přeložit Herbář do češtiny, rozšířit o vlastní poznatky a vydat dílo v českém jazyce roku 1562 u Jiřího Melantricha z Aventýnu. Toto vydání neznamená pouze převrat v české botanické vědě (a zejména v názvosloví), ale přináší také nové prvky do ilustrační výzdoby spisů tohoto druhu. Štočky těchto ilustrací však Mattioli po dokončení tisku odvezl z Prahy. Roku 1586 vyšla ve Frankfurtu nová německá úprava Herbáře Joachima Cameraria (Kammermeister, 1534 - 1598) doplněná ilustracemi Konráda Gesnera. Daniel Adam z Veleslavína společně s Adamem Huberem tuto knihu přeložil a roku 1596 ji podruhé v Praze vydal.
Před vlastní knihou je vevázaný rukopis z 18. století "Přypis a wyselenij [správně wyswětlenij] onijch mocnych užitečnjch, a hogytedlnych dystylowanich oleqůw, z mesta warasynů, kralowstwy ůherskeho do rozličnjch okolnych kragyu lydem k prospěchů a wzywanij wydanych Roků tohoto takto mlůw. Laskawýmů čžtenářy ty lékařstwý které gsy čtess, a nebo a nebo se o ně tážess, že gsaů platne toť slybůgij, kdýž se wčasně potřebugij: wssak w myrnostij: nepředaweg, dle Potřeby kápek dáweg, Protož hled gsy ge kaůpytij, netřebat k doktorů gijty".
16 listů, z toho třicet kaligrafickým písmem popsaných stran černým, místy červeným inkoustem. V textu jsou popsány různé druhy olejů a jejich hojivé účinky, dále různé masti a jejich vhodné použití, rady ohledně hovězího dobytka (mnohdy velmi kuriozní), seznam nešťastných dnů v roce a doporučení, čeho se v ty dny vyvarovat, návod pro výrobu různých inkoustů, pojednání o lidském těle a rady, jak zdravě žíti a jak vysokého věku se dožíti. Na listu 12a mezititul: "PředPis Swědků. a Swedeztwij, Ssesnástij, doktorů. Tohoto werbáře swýkůramij. Aneb třycýtij swědku bez owěg(r)ky, zde. Na rubu listu pokračování textu z listu předchozího. Text pokračuje radami co dělat, když do ucha vleze škvor, postříká-li ho jedovatá žába, ještěrka. V závěru stručný návod, jak připravovat různé oleje. Na konci na rubu listu 15 seznam Svědků všech doktorů stavu rytířského: Wolf z Wřesovic, Burán Trčka z Lípy, Vilém Muchek z Bukova, Voldřich Dubanský z Dubán, Jan Léskovec z Leskovce, Oswald z Šenfeldu, Jaroslav Smiřický ze Smiřic, Bernard Žehusický z Rychmurka, Šťastný Křinecký z Ronova, ? z Lobkovic. Na listu 16a seznam stavů: Bořita z Martinic, Adam ze Švamberka, Jiří Vchynský ze Vchynic, Jan z Valdštejna, Joachim z Hradce, Zdeněk Malovec z Malovic, Zbyněk Berka z Dubé, Jan starší z Lobkovic, Joachim Šlik a dále Taseáš Hájek z Hájku. V Národním lékařském domě je uchováno torso jiného rukopisu podobného jména (pouze 6 listů), kde je na titulním listu uvedeno vytištěno ve Warasínu roku 1765. Dle srovnání se zdá rukopis předvázaný v nabízeném herbáři starší.
Barokní kožená vazba z 18. století s tlačeným zrcadlem na obou deskách, na přední desce dva kovové trny, dvě kožené přezky s kovovými úchyty dochovány. Vazba odřená. červeně barvené ořízky. Za rejstříkem rkp. v českém jazyce z 19. století s různými recepty. Warasín (Varaždín či Varadín), dnes Oradea v Rumunsku, dříve součást Uherského království.
Price: 150000 Kč