CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Merian, Matthäus - M. Z. [= Martini Zeilleri] TOPOGRAPHIA BOHEMIAE MORAVIAE ET SILESIAE das ist Beschreibung vnd eigentliche Abbildung der Vornehmsten vnd bekandtisten Stätte vnd Plätze in dem Königreich Boheim vnd einverleibten Landern, Mähren, vnd Schlesien. An tag gegeben vnndt Verlegt durch: Matthaeum Merian In Franckfurt. 1650.

Merian, Matthäus - M. Z. [= Martini Zeilleri] TOPOGRAPHIA BOHEMIAE MORAVIAE ET SILESIAE das ist Beschreibung vnd eigentliche Abbildung der Vornehmsten vnd bekandtisten Stätte vnd Plätze in dem Königreich Boheim vnd einverleibten Landern, Mähren, vnd Schlesien. An tag gegeben vnndt Verlegt durch: Matthaeum Merian In Franckfurt. 1650. Merian, Matthäus - M. Z. [= Martini Zeilleri] TOPOGRAPHIA BOHEMIAE MORAVIAE ET SILESIAE das ist Beschreibung vnd eigentliche Abbildung der Vornehmsten vnd bekandtisten Stätte vnd Plätze in dem Königreich Boheim vnd einverleibten Landern, Mähren, vnd Schlesien. An tag gegeben vnndt Verlegt durch: Matthaeum Merian In Franckfurt. 1650.

SOLD

Merian, Matthäus - Zeiller, Martin

M. Z. [= Martini Zeilleri] TOPOGRAPHIA BOHEMIAE MORAVIAE ET SILESIAE das ist Beschreibung vnd eigentliche Abbildung der Vornehmsten vnd bekandtisten Stätte vnd Plätze in dem Königreich Boheim vnd einverleibten Landern, Mähren, vnd Schlesien. An tag gegeben vnndt Verlegt durch: Matthaeum Merian In Franckfurt. 1650.

ID: 21207
Published: Frankfurt a. M.
publisher: Selbstverlag
Year: (cca 1680)
Edition: 3.
Format:
Number volumes: 1
Pages: 192, (15)
Weight: 1 Kg
Bookbinding: dobová kartonová
Illustration: Rytý tit. list s Českými lvy a zemskými znaky v kartuších na horní a dolní straně portálové architektury, vlysy, plné iniciály na ornamentálním pozadí, koncová dřevořez. viněta, 3 dvoulistové mědirytové mapy: za tit. l. anonymní Čechy, za s. 86 Komenského mapa Moravy a za s. [116] mapa Slezska od Martina Helwiga + 30 z 34 většinou též dvoulistových a nesignovaných vedut a plánů měst: Brandejs (Carlo Cappi del.), Karlovy Vary, Chlumec n. Cidlinou (jednolist, Cappi del.), Kolín (Cappi del.), Chomutov, Čáslav, Cheb, Kladsko, Hradec Králové (se čtyřmi miniaturami, Cappi del.), Louny, Litoměřice (se čtyřmi miniaturami), Plzeň, Polná, plán Prahy, rozkl. prospekt Prahy od Václava Hollara (Antwerpiae 1649, 200 x 640 mm), rozkl. veduta Prahy, Ostrov, Slaný, Tábor, Brno, Jihlava, Nové Město na Moravě (jednolist s přehnutým okrajem), Znojmo, Hlohov, Lehnice a Nisa (2 podélné veduty na dvoulistu), Olše (jednolist), plán Opole (jednolist s přehnutým okrajem), plán Svídnice, veduta Svídnice a Těšín.
Comment: Graesse VI. 509; Zíbrt I. 1680; Roubík I. 31, 87, 88; Knihopis č. 17199-17200a (viz Zeiller); Nebehay/Wagner II. 406
Německý text a česká gotikou, latinská slova antikvou, arabská paginace ve vnějších horních rozích, živá záhlaví, sazba ve dvou sloupcích oddělených jednoduchou linkou, nadpisy s římskými číslicemi, signatury, stránkové kustody. - Kartonová vazba silně odřená, hřbet potrhaný a přelepený pap. štítkem s rkp. věcným názvem, datací 1650 a knihovnickou signaturou, červeně stříkaná ořízka. Na přídeští přeškrtnutý štítek knihovnický "Museum Regni Bohemiae" s přípiskem "Koupeno od knihkupce Pišvejce 1907", na spodním rohu předsádky signatura modrou tužkou, na rytém titulu, s. 3, na poslední straně, na rubu všech příloh a na líci mapy Čech stará musejní razítka, spodní rohy přední předsádky, titulu a mapy Čech ohmatané, jinak čistý exemplář. Chybí čtyři přílohy: plán Olomouce za s. 104, plán a veduta Vratislavi za s. 126 a plán pevnosti Trachenberg ve Slezsku za s. 184, jenž chybí ve většině exemplářů.
Basilejský a později frankfurtský editor Matouš Merian (1593-1650) vybudoval prosperující nakladatelský dům, který zanikl až roku 1727. V letech 1642-1688 vydával on i jeho následovníci rozměrné jednadvaceti svazkové dílo "Theatrum Europaeum", jehož součástí se stal též svazek věnovaný Čechám, Moravě a Slezsku. Krátký historický text ke každé lokalitě napsal Martin Zeiller (1589-1661), vychovatel v německých šlechtických rodinách. Tato Topografie byla vydána, jak svědčí titulní list, roku 1650, ale týmž titulem byly opatřeny ještě dva dotisky okolo r. 1660 a 1680 (o toto vydání se jedná u našeho exempláře dle identifikace přesazby některých textových pasáží, viz Nebehay/Wagner a Knihopis) a konečně někdy po roce 1700 byl připraven nedatovaný přetisk.
Price: 80000 Kč