CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Pembroková Emma - Cykánka aneb průpowěd Bohů w Delfi. Přjgemná kratochwjle pro každeho, obzlásst=ně pro paničky, by se dozwěděli kdy, na sebe, kterými okoličnostmi a kolikráte se wdáwati budou, gakým přjpadnostem podrobeny gsou a. t. d.Vložit do košíku

Pembroková Emma

Cykánka aneb průpowěd Bohů w Delfi. Přjgemná kratochwjle pro každeho, obzlásst=ně pro paničky, by se dozwěděli kdy, na sebe, kterými okoličnostmi a kolikráte se wdáwati budou, gakým přjpadnostem podrobeny gsou a. t. d.

ID: 11802
Published: Brno
publisher: bez udání, tiskem Karla Vinikera
Year: 1850
Edition: 1.
Format:
Number volumes:
Pages: 39
Weight: 0.2 Kg
Bookbinding: pův. brož.
Comment: Český text gotikou, arabské číslování stran při horním vnějším okraji,prvých šest strans předmluvou číslováno římsky, arabsky číslované jednotlivé oddíly, mezi jednotlivými oddíly jednoduché krátké linky, původní pap. obálka s ozdobným klasicistním rámečkem z rostlinného ornamentu na přední i zadní straně, na přední straně uvnitř rámečku název a pod tučně tištěnou jednoduchou linkou místo tisko a datace, na straně zadní uvedený tiskař, Papír zahnědlý, na některých stranách oslí uši.
V úvodním slově autorčino vysvětlení a návod jak pro zpříjemnění večera Cykánku hráti. Například u 14 otázky se vdávání chtivá dozví třeba kdy zuby ztratí nebo že dostane hlupáka, ale taky že zůstane třeba na ocet.
Price: 1000 Kč