CZ EN

Item details

Pešina z Čechorodu, Jan Tomáš - MARS MORAVICUS. Sive BELLA HORRIDA et CRUENTA, SIDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE et FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM et PROPHANARUM RUINAE. ARCIUM et OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES. POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: Descripta á THOMAE JOANNE PESSINA de CZECHOROD.

Pešina z Čechorodu, Jan Tomáš - MARS MORAVICUS. Sive BELLA HORRIDA et CRUENTA, SIDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE et FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM et PROPHANARUM RUINAE. ARCIUM et OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES. POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: Descripta á THOMAE JOANNE PESSINA de CZECHOROD. Pešina z Čechorodu, Jan Tomáš - MARS MORAVICUS. Sive BELLA HORRIDA et CRUENTA, SIDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE et FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM et PROPHANARUM RUINAE. ARCIUM et OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES. POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: Descripta á THOMAE JOANNE PESSINA de CZECHOROD. Pešina z Čechorodu, Jan Tomáš - MARS MORAVICUS. Sive BELLA HORRIDA et CRUENTA, SIDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE et FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM et PROPHANARUM RUINAE. ARCIUM et OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES. POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: Descripta á THOMAE JOANNE PESSINA de CZECHOROD.
Pešina z Čechorodu, Jan Tomáš - MARS MORAVICUS. Sive BELLA HORRIDA et CRUENTA, SIDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE et FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM et PROPHANARUM RUINAE. ARCIUM et OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES. POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: Descripta á THOMAE JOANNE PESSINA de CZECHOROD. Pešina z Čechorodu, Jan Tomáš - MARS MORAVICUS. Sive BELLA HORRIDA et CRUENTA, SIDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE et FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM et PROPHANARUM RUINAE. ARCIUM et OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES. POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: Descripta á THOMAE JOANNE PESSINA de CZECHOROD. Pešina z Čechorodu, Jan Tomáš - MARS MORAVICUS. Sive BELLA HORRIDA et CRUENTA, SIDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE et FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM et PROPHANARUM RUINAE. ARCIUM et OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES. POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: Descripta á THOMAE JOANNE PESSINA de CZECHOROD.


Vložit do košíku

Pešina z Čechorodu, Jan Tomáš

MARS MORAVICUS. Sive BELLA HORRIDA et CRUENTA, SIDITIONES, TUMULTUS, PRAELIA, TURBAE: & ex ijs enatae CREBRAE et FUNESTAE RERUM MUTATIONES, DIRAE CALAMITATES, INCENDIA, CLADES, AGRORUM DEPOPULATIONES, URBIUM VASTITATES, AEDIUM SACRARUM et PROPHANARUM RUINAE. ARCIUM et OPPIDORUM EVERSIONES, PAGORUM CINERES. POPULORUM EXCIDIA, & alia id genus mala, quae Moravia hactenus passa fuit: Descripta á THOMAE JOANNE PESSINA de CZECHOROD.

ID: 22145
Place of publication: Pragae
Publisher / Printer: Jan Arnolt z Dobroslavína
Year: 1677
Edition: 1.
Format:
Number of volumes:
Pagination: Front., předtitul, [XXIV]-958-[XVI] str. + mapa
Binding: dobová kožená
Comment: Knihopis 7032
Tištěno antikvou, místy kursivou, český tet gotikou. Tištěné poznámky po stranách, živá záhlaví. Ve front. mědiryt. portrét Pešinů s vyrytým latinským hexametrem na stužce mezi vavřínovými listy, dole plná titulatura Pešinova, na předtitulu do mědi rytém je vyobrazený bůh války Mars, který kopím rozbíjí znak Moravy, který drží anděl smrti vyobrazený s kosou, přesýpacími hodinami a požírající lidské ucho, při horním okraji anděl držící v ruce pásku s nápisem "Nulla salus bella" (Ve válce není záchrany), vyryl Wenceslaus Wagner dle kresby Ant. Lublinskije. Za předmluvou rozkládací mědiryt. mapa Moravy o rozměru 410 x 520 mm jejímž autorem byl Samuel Dwořak, rytec v Praze. Dřevořezové viněty, vlysy (dva lehce dobově kolorované), obrysové iniciály na rostlinném pozadí zalomené do výše 5-8 řádků.
Dobová barokní vazba z hnědé hověziny, ve hřbetu 6 vazů, ve druhém poli dobový kožený štítek s tlačeným názvem, v ostatních polích tlačené a zlacené rostlinné ornamenty, barvené ořízky. Vazba ohmataná a místy odřená, na předsádkách papír z konce 19. století, na předním přídeští nalepeno neidentifikované ex libris, na tit. listu a v textu několik starých razítek z 19. století (Konvent a nemocnice Milosrdných bratří v Brně). Některé listy zahnědlé, mapa mírně zašpiněná a na rubu místy zvarhánkovatělá. Přes popsané závady ve stavu dobrém.
Tomáš Pešina z Čechorodu (19.12. 1629 Počátky - 3.8. 1680 Praha), katolický kněz a český vlastenec, historiograf moravský, od roku 1657 děkanem v Litomyšli. Ve svém spise "Ucalegon ..." z roku 1663 vyzýval k válce proti Turkům, dostalo se mu za to místo kanovníka a českého kazatele u sv. Víta v Praze, od roku 1675 tit. biskupem smederevským, napsal oslavný spis věnovaný svatovítskému chrámu "Phosphorus septicarnis" (1673). Roku 1677 vydal tiskem prvý svazek nabízeného rozsáhlého díla "Mars Moravicus", který pojednává o válkách na Moravě do roku 1526, další dva napsané svazky zůstaly pouze v rukopise.
Price: 60000 Kč