CZ EN FR

Bookstore- produkt details

 - Provolání!SOLD

Provolání!

ID: 19478
Published: (Praha)
publisher: "Národní hnutí", sv. I
Year: 1921
Edition: 1.
Format:
Number volumes: 1
Pages: 15, (1)
Weight: 0.1 Kg
Bookbinding: pův. brož. bez obálky, neoříznuto
Comment: Provolání "Národní hnutí" protestující mj. proti vládám "ne už ani stran, ale dobře organisovaných klik ve stranách [...] které by nedovedly hájiti utlačených našich menšin, zaskočených a zrazených cizácky smýšlejícími úředníky", volající po "naprosté sociální spravedlnosti", nepřipouštějíce však "žádného násilného jejich řešení", chtějící "znovu sjednotiti stále ještě utlačované Slovanstvo [...] v jeden veliký obraný celek!", datované v slovanské Praze dne 8. listopadu 1921 a podepsané jmény Eduard Ryba, Věnceslav Bukovský, Frant. Friedl, Frant. Pěkný, Karel Langer, Václav Hrubý a Bohuš Rodovský. Přihlášky nových členů přijímají bratří důvěrníci, u kterých jste tuto brožuru koupili. - První a poslední strana mírně zaprášená.
Price: 100 Kč