CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Roo, Gerhard de - Annales rerum belli domique ab Austriacis Habspurgicae gentis Principibus, 'a  Rudolpho primo, usq; ad Carolum V. gestarum: ex optimis quibusque cum typo cusis tum manuscriptis authoribus, publicis item ac priuatis rerum monumentis, summo studio conquisiti, & in libros XII. Per Gerardum de Roo, serenissimi Austriae Archiducis Ferdinandi etc. olim bibliothecarium congesti, & Conradi Decii á Weydenberg, eiusdem suae Serenitatis Secretarii opera & sumptibus nunc demum in lucem editi.SOLD

Roo, Gerhard de - Decius a Weydenberg, Conrad (Dietz Konrad)

Annales rerum belli domique ab Austriacis Habspurgicae gentis Principibus, 'a Rudolpho primo, usq; ad Carolum V. gestarum: ex optimis quibusque cum typo cusis tum manuscriptis authoribus, publicis item ac priuatis rerum monumentis, summo studio conquisiti, & in libros XII. Per Gerardum de Roo, serenissimi Austriae Archiducis Ferdinandi etc. olim bibliothecarium congesti, & Conradi Decii á Weydenberg, eiusdem suae Serenitatis Secretarii opera & sumptibus nunc demum in lucem editi.

ID: 19208
Published: Oeniponti (= Innsbruck)
publisher: Joannes Agricola
Year: 1592
Edition: 1.
Format:
Number volumes: 1
Pages: XXXII-477-XXIX str. + 1 list (nepotištěný)
Weight: 1.2 Kg
Bookbinding: dobová kožená vazba
Comment: Graesse VI/1; Adams II, str. 362 (uvedeno jen v soupisu tiskařů), VD 16 neuvádí
Na tit. listu heraldický dřevořez, na rubu mědiryt. portrét arcivévody Ferdinanda II. rakouského v pancíři, na listu b-1 celostr. mědiryt. figurální rozrod domu habsburského, na listech c-1 až c-6 48 dřevořezových erbů. Konturové iniciály na rostlinném pozadí zalomené do výše 4-7 řádků, viněty. Tištěné poznámky po stranách, živá záhlaví.
Dobová hnědá kožená vazba, ve hřbetu pět vazů, na deskách zlacená rámcová kompozice a heraldické supralibros. Vazba silně odřená se stopami po červotoči, na několika místech vydřená. Naražené rohy, chybí kousek pravého horního rohu přední desky vazby, při horní části hřbetu naprasklá. Ve hřbetu dva staré pap. knihovnické štítky. Titulní list na dvou místech podlepený, se starým razítkem "Königliches Staats-Eigenthum", jeho horní okraj v šíři 1 cm s počátkem starého provenienčního přípisu odstřižený. Několik listů lehce zvlněných, v horních vnitřních rozích počátečních a koncových listů skvrna od vody, spodní rohy předních listů ohmatané.Pod tiráží na titulním listu perem psaná dedikace od Konráda Dietze (Conradus Decius a Weydenberg) Theodoru Horbenovi z Ringenbergu ("Nobili et Mag.{ni]co Viro {Domini] Theodorico a Horben in Ringenberg Sac: Mai: et Sere[nissi]mi Archidus Ferdinandi austriaci Consiliario nec non Praefecto prouinc. Burgoniae [Domino] suo colendo Conradus Decius officii ergo donebat. Pridie Calend. Feb: Anno XCIIJ.").
První vydání klasické historické práce o dějinách Rakouska a habsburské dynastii z pera z Holandska pocházejícího učence Gergarda de Roo, dvorního bibliothekáře arcivévody Ferdinanda tyrolského a uměleckého komořího na zámku Ambras. Gerhard de Roo působil předtím několik let v Praze, kde byl basistou pražského chrámového sboru. Práci na knize započal de Roo, ale než stačil své monumentální dějiny dokončit zemřel, po jeho smrti dílo přepracoval, doplnil a ilustracemi opatřil a posléze do němčiny přeložil Ferdinandův sekratář Konrád Dietz Conradus Decius a Weydenberg). Jeho tištěná dedikace v úvodu je adresována arcivévodovi
Price: 60000 Kč