CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Součková Milada - Mluvící pásmoSOLD

Součková Milada

Mluvící pásmo

ID: 14655
Published: Praha
publisher: nákladem vlastním
Year: 1939
Edition: 1.
Format:
Number volumes:
Pages: 30 listů(první a poslední čistý)
Weight: 0.2 Kg
Bookbinding: pův. pap. ob.
Illustration: Rykr Zdeněk
Comment: Ex. č. 98 ze 100 vydaných výtisků. Šesti původními čtyřbarevnými linoryty vyzdobil Zdeněk Rykr. Původní pap. obálka, knižní blok ve hřbetu spojený spirálou. Na přední straně obálky hnědé skvrny způsobené blíže neurčenou tekutinou. Na tit. listě rkp. dedikace modrou pastelkou od Milady Součkové básnířce Jiřině Haukové z června roku 1944, na rubu předního palistu rkp. dedikace propisovací tužkou od J. Haukové uměnovědci dr. Janu Rousovi z března roku 1996. Ochranné papírové pouzdro.
Price: 90000 Kč