CZ EN FR

Bookstore- produkt details

 - Svatováslavský sborník. Na památku 1000. výročí smrti knížete Václava svatého.Vložit do košíku

Svatováslavský sborník. Na památku 1000. výročí smrti knížete Václava svatého.

ID: 18485
Published: Praha
publisher: Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí
Year: 1934-1939
Edition: 1.
Format:
Number volumes: 4
Pages: 1115, (1); 630, (10); (10), 590, (2)
Weight: 7 Kg
Bookbinding: nedohotovené dobové polokož.
Illustration: S mnoha vyobr. v textu a přílohami.
Comment: Díl I (sv. 1-2): Kníže Václav svatý a jeho doba (s příspěvky J. Pekaře, A. Podlahy, J. Schránila, K. Hilberta, K. Gutha, V. Flajšhanse, F. M. Bartoše aj.). Díl II/2: Chaloupecký, Václav: Prameny X. století. Legendy Kristiánovy, O svatém Václavu a svaté Ludmile. Díl II/3: Orel, Dobroslav: Hudební prvky svatováclavské. Vytiskla Státní tiskárna (díl II/2 Dyrynkova), graf. úpravu řídil Karel Dyrynk. - Vínově červené kožené hřbety, na každém po dvou modrých nevyplněných kožených štítcích, ručně šité kapitálky, žluté svrchní ořízky; kartonové desky bez pokryvu, za předsádky užita makulatura; listy čisté.
Price: 1200 Kč