CZ EN FR

Bookstore- produkt details

Žalanský-Phäethon, Havel - Knjžka O služebnosti a Služebnjcých swatého Ewangelium/ o gegich půwodu/ řjzenj a wolánj/ o gegich důstognosti a powinnosti strany žiwota y učenj/ o gegich odplatě a potéssenj/ y giných wěcech k tomu přjslussných, složená a wydaná Od ...SOLD

Žalanský-Phäethon, Havel

Knjžka O služebnosti a Služebnjcých swatého Ewangelium/ o gegich půwodu/ řjzenj a wolánj/ o gegich důstognosti a powinnosti strany žiwota y učenj/ o gegich odplatě a potéssenj/ y giných wěcech k tomu přjslussných, složená a wydaná Od ...

ID: 18552
Published: Praha
publisher: Jonata Bohutský z Hranic
Year: 1615
Edition: 2.
Format:
Number volumes: 1
Pages: XVI-186-XLVI
Weight: 0.3 Kg
Bookbinding: dobová
Comment: Knihopis 7133
Český text gotikou, latinský antikvou, signatury, stránkové kustody, živá záhlaví, arabské číslování stran při horním vnějším okraji, četné chyby v paginaci. Dvoubarevně tištěný tit. list, na jeho rubu dřevořezový erb pánů ze Smiřic, na tit. listu viněta, datace oddělena jednoduchou linkou, impresum bez data v kolofonu, konturové iniciály propletené rostlinnými úponky zalomené do výše 4 řádků, jednoduché linky, tučně tištěné a římsky číslované názvy jednotlivých kapitol, Na listu M-8 "Napomenutj Pro Kněžj/ zwlássť mladssý/ kterak se při swé prácy doma/ při Božijch Službách w Chrámě/ y wůbec mezy Lidmi mijti měli", na P-3b "Aphorismi boni pastoris Iohannis Mathesii"
Strany 1-20 a 29-32 nahraženy kaligrafickým opisem tištěného originálu na starém papíru (kaligrafický opis pořídili dva různí písaři).
+ přívazek: Žalanský-Phäeton, Havel: O Nádobě té Božj wywolené, totiž O Pawlowi Swatém/ Swědku/ Služebnijku, a Aposstolu Krystowu welikém/ o geho Gménu, Wlasti/ Rodičjch/ o geho zázračném k Wjře Obrácenj/ od koho/ kdy/ kde gak a s gakým vžitkem obrácen/ o geho ctnostech/ diwjch/ Swatých pracech a skutcých/ y swatém skočenj. Spis od .... Praha, Daniel Karolides z Karlsberga, 1615, XVI-128 str., český text gotikou, signatury, stránkové kustody, živá záhlaví, arabské číslování stran při horním vnějším okraji, dvoubarevně tištěný tit. list zarámovaný v rámu z ozdůbek rostlinného a charakteru, ozdobné pásové vlysy, konturové iniciálky ve výši 2-3 řádků, římsky číslované zvýrazněně tištěné nadpisy kapitol. Knihopis 7137 uvádí v Čechách pouze tři známé exempláře (z toho dva neúplné).
Dobová vazba z bukových destiček, kožený pokryv je dochovaný pouze ve hřbetu, kožená přezka s plechovými úchyty, spona chybí. Papír zahnědlý, poslední list přívazku zašpiněný a pomačkaný, poslední list prvého díla při spodním dolním a vnějším okraji podlepený
Havel Žalanský (1571 Žalany u Litoměřic - 16.3. 1621 Praha), evangelický kněz a spisovatel, od roku 1602 farářem u sv. Barbory v Kutné Hoře, od roku 1610 u sv. Jiljí v Praze. Autor celé řady česky psaných teologických děl, ve svých spisech útočil na dogmata katolické církve a obhajoval památku Jana Husa a Jeronýma Pražského. Napsal také několik děl historického a přírodovědného obsahu.
Price: 65000 Kč