CZ EN FR

Gakkery- exhibitions

Past exhibitions

Jan Hanč

Události (Koláže z konce 40. a počátku 50. let)

May - Jun

Jan Hanč, spisovatel (30. 5. 1916 Plzeň - 19. 7. 1963 Praha). More

Jaroslav Blažek

Cyklus kreseb z let 1968-1969.

Mar - Apr

Cyklus kreseb Jaroslava Blažka z let 1968-1969. More

Atelier Krupka

Bibiliofilské tisky + knižní vazby

Oct - Nov

Ukázky prací manželů Krupkových. More

Elsi Spitmann

Drobné práce na papíře z 50. let 20. století.

May - Jun

Drobné práce na papíře z 50. let 20. století. More

Tomáš Vyskočil

Tribute Tomáš Vyskočil

Feb - Apr

Výstava prací knihaře a restaurátora Tomáše Vyskočila. Vystaveny jsou jak jednotlivé papíry (např. mramorované, škrobové, karagenové, tragantové, brokátové, lihové aj.), tak i knihy, které pan Vyskočil vázal. More

Aleš Krejča

Paintings from the years 2010-2014

Dec - Jan

The exhibition will take place from December 11th, 2014 till January 21th, 2015 More

Jiří Stach

Fotografie, montáže a koláže z posledních let

Jun - Jun

Fotografie, montáže a koláže z posledních let More

Jiří Stach

Kresby, koláže a jiné práce z let 1964-2013

May - Jun

Fotograf, malíř a ilustrátor Jiří Stach vystudoval obor fotografie - nejprve ba střední grafické škole, později na FAMU. Při studiu začal pracovat v barrandovských atelierech jako filmový fotograf v době, kdy vrcholila nová vlna čsl. filmu. Od r. 1972 pracuje jako fotograf na volné noze. Po roce 1970 nemohl vystavovat doma - pouze v zahraničí, mj. v prestižních Canon Gallery v Amestrodamu nebo Vision Gallery v San Franciscu a dalších světových galeriích. Jeho fotografie jsou součástí sbírky pražského UMPRUM a mnoha soukromých sbírek. Ztichlá klika pořádá při příležitosti jeho 70. narozenin výstavu jeho kreseb, koláží a montáží, kterou bude následovat výstava jeho fotografií. More

Jan Koblasa

Tauromachie

Apr - May

Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58). Spolu s několika mladými nespokojenci iniciuje tehdy založení "Klubu" (od 1957 skupina Šmidrové), reagujícího neodadaistickou recesí na zmrtvělost a absurditu doby. Zaujat konkrétní hudbou, expresionismem a existenciální filozofií pokouší se v sochách i v obrazech vyjádřit svůj životní pocit. Stává se vůdčí osobností mladé generace a jedním z významných představitelů nekonformního, radikálně zaměřeného umění. Zúčastňuje se zprvu neoficiálních, posléze prestižních výstav československého moderního umění doma a v zahraničí. Okupace Československa v srpnu 1968 jej zastihuje v Itálii. Nevrací se. Získává azyl v severním Německu. V roce 1969 zakládá v Kielu na Muthesius Fachhochschule obor volné plastiky, který ve funkci profesora vede až do roku 1998. Žije v Hamburku, kde jeho dílo nachází pozitivní ohlas a respekt. Osobitá forma expresivního, obsahově bohatého výrazu, jež zprvu prošla fází radikální abstrakce, si udržuje nekonvenční zobrazení člověka a jeho osudu. Přispívá k tomu důraz na archetypové a mytické složky díla, v jejichž poselství Koblasa nachází analogie k současné životní zkušenosti. Do dnešní doby připravil - většinou v Evropě - kolem sta samostatných výstav. Za svou tvorbu získal řadu ocenění a jeho díla vlastní významné světové sbírky. Umělcova reprezentativní monografie vychází v české a německé jazykové mutaci. K čtení: "Jan Koblasa", Josef Hlaváček, Mahulena Nešlehová, nakl: Karolinum, 2002 More

Miroslav Jiránek

Usually ashore.

Dec - Jan

Oils on canavas 1995-2013. More< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další >