CZ EN FR

Gallery- details painting

Artist, name, year

Wilhelm Schläger

Ohne Titel (Bez názvu) , nedat. (kolem 1930)

Technique kresba Size 29,3x38 cm Price 5000 kč Comment

Podepsáno vpravo dole W. Schläger.
Nerámováno.

About author

Německý malíř, v letech 1946- 1980 člen Berufsverband bildender Künstler Berlins. Schlägrovy práce z konce 20. let a z počátku 30. let jsou nepochybně ovlvněny znalostí díla G. Grosze, především jeho zkratkovitostíba smyslem pro groteskní až obludné vyjádření poměrů ve zvolna se potápějící Výmarské republice.