CZ EN

Item details

Tůma, Zdeněk

Přístav

ID:
847
Year:
1936
Category:
Paintings
Size:
470 x 587 mm
Comment:
Lavírovaná kresba tuší, autorem tužkou vpravo dole podepsaná. Papír při okrajích restaurovaný dolitím, při levém okraji drobné hnědé skvrnky. Provenience: kresba byla zakoupena od sestry Zdeňka Tůmy paní docentky MUDr. Zity Miřacké. Zarámováno ve světlém přírodním rámu o rozměru 558 x 671 mm bez pasparty.
Price: 25000 Kč


Vložit do košíku

About author

Zdeněk Tůma (21.9.1907 Praha – 1943 Praha)
Český malíř a jevištní výtvarník. Mezi lety 1921 a 1923 navštěvoval soukromou malířskou školu F. Engelmüllera, r. 1923 byl přijat na AVU do třídy Jakuba Obrovského. Po ukončení studia získává stipendium do Francie, kam r. 1931 na dva měsíce odjíždí. V roce 1936 cestu opakuje, ve Francii zůstává více než rok. Nejprve pobývá v Paříži, kde mimo jiné navštěvuje atelier Františka Kupky, cestuje do Dieppe, zajíždí do Bretaně a Normandie, pobývá v St. Malo a St. Michel. Udělá si krátký výlet do Londýna a pak přes Bordeaux jede podél Pyrenejí na jih, jeho cílem je Perpignan, skoro celý rok pak pobývá v rybářské vesnici Collioure u španělských hranic, kterou proslavila celá řada malířů. Do Čech se vrací přes celé jižní pobřeží Francie se zastávkami v Marseille a v Nice. Ve Francii se také v té době uskutečnila jeho první samostatná výstava, na které vystavil kvaše a kresby, které během jeho pobytu vznikly. V roce 1939 měl první samostatnou výstavu v Topičově salonu, r. 1942 druhou a poslední výstavu za svého života v galerii R. Vilímka. Roku 1943 se oženil s Adinou Mandlovou a téhož roku v prosinci ukončil svůj život.