CZ EN

Item details

Koblasa, Jan

Labyrint

ID:
1193
Year:
1958
Category:
Monotype
Size:
500 x 500 mm
Comment:
Monotyp na jemném papíře, při spodním i horním okraji papír autorem záměrně nepravidelně destruovaný. Práce pochází ze sbírky básníka Jiřího Kuběny. Zarámováno ve světlém přírodním rámu o rozměru 650 x 650 mm v hluboké bílé paspartě. Ve své práci "Jan Koblasa grafika" (Praha, Karolinum, 2014) Mahulena Nešlehová na straně 23 píše: "Počínaje červencem 1958 se rozvíjely počené série monotypů cyklů Labyrint a Labyrint světa, které nalézaly v pozitivně negativní metodě otisků a vtisků analogii v současně vznikajících gestických reliéfech. V monotypech a v reliéfech Labyrintu světa šlo podle umělcových slov o zachycení "organicky neprodyšné struktury jíž jsme a níž se pohybujeme", ale též "o reflexi na Komenského Labyrint světa a ráj srdce, kombinovanou chaosem zdání našeho hmotného světa - zmatek vědomí a především domněnek - nevědomí - (to především); šlo o způsob, jak zaznamenat ten rozpad a pád".
Price: 30000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jan Koblasa (5. 10. 1932 Tábor – 3. 10. 2017 Hamburg)
Český sochař, malíř, grafik, kreslíř a scénograf. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjela již za studií na pražské AVU (1952-58). Spolu s několika mladými nespokojenci iniciuje tehdy založení "Klubu" (od 1957 skupina Šmidrové), reagujícího neodadaistickou recesí na zmrtvělost a absurditu doby. Zaujat konkrétní hudbou, expresionismem a existenciální filozofií pokouší se v sochách i v obrazech vyjádřit svůj životní pocit. Stává se vůdčí osobností mladé generace a jedním z významných představitelů nekonformního, radikálně zaměřeného umění. Zúčastňuje se zprvu neoficiálních, posléze prestižních výstav československého moderního umění doma a v zahraničí. Okupace Československa v srpnu 1968 jej zastihuje v Itálii. Nevrací se. Získává azyl v severním Německu. V roce 1969 zakládá v Kielu na Muthesius Fachhochschule obor volné plastiky, který ve funkci profesora vede až do roku 1998. Žije v Hamburku, kde jeho dílo nachází pozitivní ohlas a respekt. Osobitá forma expresivního, obsahově bohatého výrazu, jež zprvu prošla fází radikální abstrakce, si udržuje nekonvenční zobrazení člověka a jeho osudu. Přispívá k tomu důraz na archetypové a mytické složky díla, v jejichž poselství Koblasa nachází analogie k současné životní zkušenosti. Do dnešní doby připravil - většinou v Evropě - kolem sta samostatných výstav. Za svou tvorbu získal řadu ocenění a jeho díla vlastní významné světové sbírky. Umělcova reprezentativní monografie vychází v české a německé jazykové mutaci. K čtení: "Jan Koblasa", Josef Hlaváček, Mahulena Nešlehová, nakl: Karolinum, 2002.