CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Dekret IV

ID:
177
Year:
1961
Category:
20th Century
Size:
45 x 157 mm (517 x 328 mm)
Comment:
Původní akvatinta na papíře o rozměru desky 245 x 157 mm, vpravo dole tužkou podepsaná a datovaná; volný list 517 x 328 mm, při spodním okraji název a datace, ve všech rozích rubu zbytky hnědé lepicí pásky. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 94, obr. 109. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha) Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skuiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.
ID
Price: 10000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.