CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Deska VIII.

ID:
185
Year:
1962 - 1963
Category:
20th Century
Size:
323 x 163 mm (510 x 325mm)
Comment:
Původní akvatinta o rozměru desky 323 x 163 mm (510 x 325 mm), tištěno na hrubším rýhovaném papíře. Volný list autorem nepodepsaný, vlevo dole tužkou číslovaný (9/10), při spodním okraji papíru tužkou název. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 116, obr. 145. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21360
Price: 5000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.