CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Klíč II.

ID:
183
Year:
1959
Category:
20th Century
Size:
247 x 159 mm (400 x 265 mm)
Comment:
Původní akvatinta o rozměru desky 247 x 159 mm na volném listu 400 x 265 mm, vpravo dole inkoustem podepsaná a datovaná, při spodním okraji listu vprostřed tužkou jeho název. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 31, obr. 34. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21354
Price: 12000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.