CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Milenci a sedící muž

ID:
215
Year:
1966
Category:
20th Century
Size:
335 x 215 mm (463 x 332 mm)
Comment:
Akvatinta tištěná na tuhém papíru o rozměru desky 335 x 215 mm (463 x 332 mm), nepodepsáno, nátisk. Provenience: Zakoupeno z autorovy pozůstalosti od jeho syna Martina.
ID 21517
Price: 4500 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.