CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

P. F. 1960 Jiřina Hořejší

ID:
229
Year:
1959
Category:
20th Century
Size:
135 x 90 mm (152 x 120 mm)
Comment:
Měkký kryt o rozměrun desky 135 x 90 mm (152x 120 mm - celý papír) vpravo dole autorem tužkou podepsaný a datovaný, 1959.
Price: 4500 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.