CZ EN FR

Gallery- details painting

Artist, name, year

Čestmír Janošek

Without a title

Technique kvaš Size 444 x 620 mm; 530 x 730 mm [rám] Price 18000 Kč Comment

Rám/sklo. Kvaš na papíře.

About author

K nejpozoruhodnějším, protože zároveň nejpůvodnějším dílům české abstrakce prvé poloviny šedesátých let patřily „mrazovky“ Čestmíra Janoška. Mladý malíř se tehdy nespokojil s obecnými podněty strukturální grafiky - i když i pro něj byl příklad Vladimíra Boudníka velmi důležitý, ale sám se vydal na dobrodružnou pouť vlastní experimentace. V polovině šedesátých let bylo již zřejmé, že se Čestmír Janošek ze skupiny abstraktních strukturalistů vyděluje právě onou vůlí hledat nové techniky a formy výrazu. Velmi často právě ve službách vodivého vztahu k předmětnému světu. Více na http://www.rabasgallery

Works from this artist

No other works