CZ EN FR

Gallery- details painting

Artist, name, year

Freidrich Feigl

, 1932

Technique akvarel Size 36 x 50 cm Price 30 000 kč Comment

 rámováno. Signováno a datováno v pravém dolním rohu 1932. (Ve Ztichlé klice proběhla výstava kreseb a grafických listů list v roce 2007, od 5.11 do 30.11.)

About author

Českonemecký malíř a grafik. V letech 1904- 1905 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, prof. Rubalíka a prof. Thieleho. Studia pro nespokojenost s úrovní výuky nedokončil a dále se vzdělával sám. Podnikl studujní cesty do Antverp a do Paříže, spolu se svými přáteli Fillou a Procházkou byl spoluzakladatelem Osmy. V roce 1910 odešel do Berlína, kde se stál členem Junges Kunst a Prager Sezession. Ve 30. letech pobýval v Palestině, odtud se vrátil do Prahy. Po německé okupaci emigroval do Anglie. Výchozím zdrojem jeho malířské tvorby byl expresionismus, kterému zůstal věrný po celý život.

Works from this artist

No other works