CZ EN FR

Gallery- details painting

Artist, name, year

Freidrich Feigl

, 1932

Technique akvarel Size 36 x 50 cm Price 30 000 kč Comment

 rámováno. Signováno a datováno v pravém dolním rohu 1932. (Ve Ztichlé klice proběhla výstava kreseb a grafických listů list v roce 2007, od 5.11 do 30.11.)

About author

Českonemecký malíř a grafik. V letech 1904- 1905 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, prof. Rubalíka a prof. Thieleho. Studia pro nespokojenost s úrovní výuky nedokončil a dále se vzdělával sám. Podnikl studujní cesty do Antverp a do Paříže, spolu se svými přáteli Fillou a Procházkou byl spoluzakladatelem Osmy. V roce 1910 odešel do Berlína, kde se stál členem Junges Kunst a Prager Sezession. Ve 30. letech pobýval v Palestině, odtud se vrátil do Prahy. Po německé okupaci emigroval do Anglie. Výchozím zdrojem jeho malířské tvorby byl expresionismus, kterému zůstal věrný po celý život.

Works from this artist