CZ EN FR

Gallery- details painting

Artist, name, year

Otto Rudolf Schatz

Unverkaufter N.1 (Neprodejný č. 1) , Nedat, (kolem 1925)

Technique tužka Size 39 x 30 cm Price 25 000 kč Comment

Podepsáno vparvo dole R.S

Nerámováno.

About author

Rakouský malíř a grafik. V letech 1915- 1919 studoval ve Vídni na Umělecko- průmyslové škole, kde byl žákem Oskara Strnada, v roce 1925 mu byla udělena rakouská státní cena, v letech 1928- 1938 byl členem vídeňského Hagenbundu, od roku 1946 Vídeňské secese. Pracoval jako ilustrátor, vyzdobil řadu literárních prací a publikací sociálně demokratické strany (ve třicátých letech byl v Rakousku jedním z mála společenskokritických autorů). V letech 1936-1937 pobýval ve Spojených státech amerických (nějakou dobu také v New Yorku). V roce 1938 mu bylo v Rakousku zakázáno pracovat, a také téhož roku se svou ženou, která byla Židovka, emigroval do Brna. V roce 1944 byli oba internováni v pracovním táboře, po válce se usadil ve Vídni. Schatz byl především krajinář, maloval také žánry a zátiší. Jeho raně expresivní tvorbu vystřídala ve dvacátých letech inspirace novou věcností, počátkem 40. let se vrátil opět ke svým expresivním kořenům.