CZ EN FR

Gallery- details painting

Artist, name, year

Otto Stritzko

Trpajzlíci u fotografa , 1978

Technique olej, plátno Size 485 x 351 mm; 562 x 414 mm [rám] Price 10000 Kč Comment

Rámováno. Signováno a datováno v levé dolní části plátna.

About author

žák prof. J. Bendy a A. Hofbauera na UMPRUM v Praze; malíř, grafik, ilustrátor; byl jedním z představitelů české moderny meziválečného období 20. století; patřil k okruhu Florianova vydavatelství Dobré dílo ve Staré Říši; řada jeho prací z 30. let vznikla pod vlivem artificialismu, rozvíjel také surrealistické motivy; jeho pozdější obrazy potvrdily klasickou kompozici moderny, někdy však byly tvořeny expresivními čistými tóny barev na prahu abstrakce; ilustroval (Ch. Waters: O starém námořníkovi, 1937); v roce 1932 obdržel cenu Sdružení výtvarníků; zastoupen ve sbírkách MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Galerie Ztichlá klika v Praze a jinde (Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2005, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2005).

Works from this artist