CZ EN FR

Gallery- details painting

Artist, name, year

Wilhelm Schläger

Ohne Titel (Bez názvu) , nadat. (kolem 1928)

Technique kresba tuší Size 28x19,5 cm Price 18 000 kč Comment

Podepsáno vpravo dole W. Schläger.
Nerámováno.

About author

Německý malíř, v letech 1946- 1980 člen Berufsverband bildender Künstler Berlins. Schlägrovy práce z konce 20. let a z počátku 30. let jsou nepochybně ovlvněny znalostí díla G. Grosze, především jeho zkratkovitostíba smyslem pro groteskní až obludné vyjádření poměrů ve zvolna se potápějící Výmarské republice.