CZ EN FR

Gallery- details painting

Artist, name, year

Wilhelm Schläger

Without a title

Technique tužka Size 15,6 x 19,5 cm Price 4000 kč Comment

Signováno v pravém dolním rohu, nedatováno, nerámováno.

About author

Německý malíř, v letech 1946- 1980 člen Berufsverband bildender Künstler Berlins. Schlägrovy práce z konce 20. let a z počátku 30. let jsou nepochybně ovlvněny znalostí díla G. Grosze, především jeho zkratkovitostíba smyslem pro groteskní až obludné vyjádření poměrů ve zvolna se potápějící Výmarské republice.