CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

bez názvu

ID:
1063
Year:
cca 1961
Category:
20th Century
Size:
247 x 153 mm
Comment:
Akvatinta se suchou jehlou, autorem vpravo dole pod deskou tužkou podepsaná. Zarámováno v jednoduchém černém rámu o rozměru 500 x 390 mm, list olemovaný hlubokou paspartou.
Price: 12000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.