CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Labyrint III.

ID:
206
Year:
1959
Category:
20th Century
Size:
240 x 155 mm (505 x 325 mm)
Comment:
Původní akvatinta tištěná na ručním rýhovaném papíře o rozměru desky 240 x 155 mm (celý list 505 x 325 mm), vpravo dole tužkou podepsaná a datovaná, uprostřed dole název. Provenience: Zakoupeno z autorovy pozůstalosti od Balcarova syna Martina.
ID 21486
Price: 12000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.