CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Labyrint V.

ID:
214
Year:
1961
Category:
20th Century
Size:
245 x 163 mm (450 x 317 mm)
Comment:
Barevná akvatinta tištěná na hladký papír o rozměru desky 245 x 163 mm (450 x 317 mm), nepodepsaná, při spodním okraji papíru uprostřed tužkou název. Provenience: Zakoupeno z autorovy pozůstalosti od jeho syna Martina.
ID 21516
Price: 5000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.