CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Preludia IV.

ID:
195
Year:
1959
Category:
20th Century
Size:
243 x 154 mm (510 x 330 mm)
Comment:
Akvatinta o rozměru desky 243 x 154 mm tištěná na hrubším rýhovaném papíře 510 x 330 mm, autorem vpravo dole tužkou podepsaná a datovaná. - Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 29, obr. 31. Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21394
Price: 12000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.