CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Tajenka

ID:
189
Year:
1960
Category:
20th Century
Size:
243 x 157 mm (485 x 340 mm)
Comment:
Akvatinta tištěna na papír CM Fabriano o rozměru desky 243 x 157 mm (485 x 340 mm). Volný list vpravo dole podepsaný a datovaný, vlevo dole údaj E.A. (první otisk). Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21364
Price: 8500 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.