CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Taťána

ID:
187
Year:
1966
Category:
20th Century
Size:
245 x 163 mm (522 x 365 mm)
Comment:
Suchá jehla o rozměru desky 245 x 163 mm (522 x 365 mm). Volný list vpravo dole signovaný a datovaný, vlevo dole údaj o tisku (EA - první tisk II/VII). Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21362
Price: 9000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.