CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Těžko rozluštitelná křížovka

ID:
181
Year:
1962
Category:
20th Century
Size:
325 x 164 mm (536 x 367 mm)
Comment:
Nesignovaná původní akvatinta o rozměru desky 325 x 164 mm. Volný list tužšího papíru 536 x 367 mm, při spodním okraji tužkou název a datace. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 101, obr. 119. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21332
Price: 12000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.