CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Z herbáře

ID:
209
Year:
1965
Category:
20th Century
Size:
250 x 145 mm (435 x 318 mm)
Comment:
Původní měkký kryt tištěný na tužším papíru o rozměru desky 250 x 145 mm (435 x 318 mm), autorem vpravo dole tužkou podepsaný a datovaný, vlevo dole číslo tisku (3/6). Na papíře je šikmo svisle stopa po ohnutí. Provenience: Zakoupeno z autorovy pozůstalosti od syna Martina.
ID 21504
Price: 6000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.