CZ EN

Item details

Balcar, Jiří

Zpráva I.

ID:
196
Year:
1962
Category:
20th Century
Size:
245 x 158 mm (618 x 330 mm)
Comment:
Akvatinta o rozměru desky 245 x 158 mm na listu 618 x 330 mm, autorem vpravo dole tužkou podepsáno a datováno. Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21395
Price: 8000 Kč


Vložit do košíku

About author

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.